Подношење захтева за ИПАРД подстицаје за рурални туризам до 30. октобра

 

Услед тренутне епидемиолошке ситуације и великог интересовања корисника, рок за подношење захтева у складу са Првим јавним позивом за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања продужен је до 30. октобра 2020. године.

Подношење захтева за ИПАРД подстицаје инвестицијама у рурални туризам почело је 01. јула 2020. године, а првобитни рок до кога су захтеви могли да буду поднети био је 01. октобар 2020. године.

Оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 1. круг

 

Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта по правилу првог круга у државној својини има: - правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године.

Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената: 

-формулар за пријављивање

-    доказ о месту пребивалишта три године за физичка лица

-фотокопија личне карте

Обавештење о продуженом конкурсу

Услед неповољне епидемиолошке ситуације изазване корона вирусом ПД “Златиборски еко аграр“ д.о.о. у Чајетини доноси одлуку о продужењу конкурса за подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава и конкурса увећање стада из сопственог запата. Конкурс је продужен до 07.08.2020. године. Све инвестиције које буду реализовне до краја конкурса биће прихватљиве.
 

Обавештење

Захтеви по тренутно расписаним јавним позивима могу се поднети поштом на адресу Привредно друштво за развој пољопривреде “Златиборски Еко Аграр” Д.О.О, Александра Карађорђевића 6а, 31310 Чајетина у периоду од 09.07.2020. до 07.08.2020 или на писарницу Општинске управе Чајетина у периоду од 08 до 13 часова. Обавештење се односи на инвестиције за физичку имовину реализоване до 10.07.2020, односно за увећање грла из сопственог запата до 20.07.2020.  Због тренутне ситуације молимо за разумевање. Инфо тел: 031/3833200

Објављен Конкурс за доделу средстава за извођење радова у 2020. години

Управа за пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде дана 18.06.2020. објавила је Конкурс за расподелу средстава за извођење радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2020. години.


За одобравање средстава за извођење радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2020. години опредељена су средства у укупном износу од 100.311.257,23  динара.

Оснивање Фонда за подстицај пољопривреде у Чајетини

''Златиборски еко аграр" и Фондација Ана и Владе Дивац потписали су у Чајетини уговор о сарадњи, у оквиру пројекта "Фонд за подстицај развоја пољопривредне и прехрамбене производње у општини Чајетина", који се реализује уз партнерство Општине Чајетина и финансијску помоћ Америчке агенције за међународни развој (USAID).  Новоосновани Фонд ће пољопривредним газдинствима и удружењима одобравати подстицајна средства за развој пољопривредне производње кроз набавку опреме за пољопривредну производњу и производњу прехрамбених производа.
 

IPARD – Први Јавни позив за меру 7

 

Право на IPARD подстицаје остварује лице уписано у Регистар пољопривредних газдинстава као комерцијално и налази се у активном статусу, и то:

1) физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) привредно друштво које је разврстано у микро или мало правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

Право на одобравање пројекта остварује лице  ако:

1) се инвестиција налази у руралном подручју;

zlatka.jpg