Правилник о подстицајима за унапређење економских активности на селу

 

Oвим правилником ближe се прoписуjу врсте подстицајa за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима, услови, начин и образац пријаве за остваривање права на подстицаје, као и максимални изнoси пoдстицaja пo кoриснику.

Подстицаји обухватају инвестиције у:

Објављен Јавни позив за подстицаје за инвестиције у опрему у објектима за прераду млека, меса, воћа, поврћа и производњу вина, пива и јаких алкохолних пића

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања, расписује Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у опрему у објектима за прераду млека, меса, воћа, поврћа и производњу вина, пива и јаких алкохолних пића у 2019. години.

Подстицаји обухватају програм за инвестиције у прераду пољопривредних и прехрамбених производа у сектору млека, меса, вина, пива и јаких алкохолних пића, као и сектору воћа и поврћа и то кроз инвестиције у опрему у објектима за прераду.

Објављен јавни позив за остваривање права на подстицаје за набавку нових машина и опреме у сточарској производњи

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања, расписало је Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству у 2019. години.

Јавни позиви за право пречег закупа и коришћење пољопривредног земљишта без надокнаде

Јавни позиви за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини и Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања надокнаде као и захтеве који се односе на ова два позива можете преузети у додатку.

 

Подршка младим пољопривредницима за унапређење овчарства и козарства

Конкурсом је планирана подршка младим пољопривредницима за унапређење овчарства и козарства кроз набавку приплодних грла ( јагњад и јарад ). Укупна расположива средства по овом конкурсу су 2.000.000,00 динара. 
Пољопривредни произвођач који оствари право по овом основу добија у власништво до 10 приплодних грла оваца или коза старости од 6 до 10 месеци. Корисник мере је у обавези да у наредне три године од доделе у ресурсни центар врати исти број грла старости од 6 до 10 месеци.

Обука за мале прераде на газдинству

Отворен је позив за учешће на обуци за младе до 35 година, заинтересоване за прераду меса и млека на газдинству и у објектима малог капацитета. Обука је бесплатна, одржава се у пољопривредној ветеринарској школи у Свилајнцу. Дизајниран је оглас је у прилогу, а на сајту испод се налази вест и пријава.

Склопљени уговори са три банке за пољопривредне кредите

Општина Чајетина преко Привредног друштва „Златиборски еко агра“ на разне начине пружа подршку пољопривредним произвођачима, између осталог и путем кредита. Ових дана завршен је и потписан уговор о кредитирању са три банке, а то су: Интеза, Комерцијална и Директна банка. Иначе, за субвенције је ове године издвојено 25 милиона динара.За краткорочне и дугорочне кредите код три банке са којима је ПД „Златиборски еко аграр“ склопило уговор, а то су: Интеза, Комерцијална и Директна банка, пољопривредним произвођачима са територије општине Чајетина опредељена су два милиона динара .

Млекара "Наша Златка" без афлатоксина у својим производима

Привредно друштво за развој пољопривреде „Златиборски Еко Аграр“ ДОО из Чајетине у сарадњи са Институтом за хигијену и технологију меса из Београда урадио је анализе козијег и крављег млека и сурутке које се прерађује у млекари „Наша Златка“, као и са фарме коза "Коза и вук" из Криве Реке. Анализе су урађене са освртом на здравствени ризик од присуства афлатоксина. Узорци су анализирани акредитованом методом, ELISA тестом (02Е.01.014).

Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа, вина, пива и јаких алкохолних пића

Правилником се ближе прописују врсте подстицаја програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности, који обухватају подршку за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа, вина, пива и јаких алкохолних пића, услови, начин остваривања права на подстицаје, обрасци захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износи подстицаја по кориснику подстицаја.

Јавни позив Министарства пољопривреде за подршку инвестицијама за набавку нових машина и опреме за примарну биљну производњу у 2019. години

Ј А В Н И    П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА
ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА
ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
ПРИМАРНЕ ПРОИЗВОДЊЕ БИЉНИХ КУЛТУРА У 2019. ГОДИНИ

Захтев за одобравање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом подноси се у року од 27. маја до 30. августа, закључно.

Детаље можете погледати на следећим линковима:

zlatka.jpg