Објављен јавни позив за субвенције за електрификацију поља

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, расписало је Јавни позив за подношење захтева за одобравање подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за електрификацију поља у 2021. години.

Кренуло подношење захтева за подстицаје по грлу стоке

 

Данас је започело подношење захтева за подстицаје у сточарству и то за тов јунади, јагњади, јаради и свиња, као и за подстицаје за краве за узгој телади за тов и краве дојиље.

Сточари подстицај за тов стоке могу да се остваре ако Управи за аграрна плаћања поднесу захтев за остваривање права на подстицаје за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради oд 1. фебруара до 31. јула 2021. године и то за грла предата кланици или извезена у периоду од 1. јула 2020. године до 30. јуна текуће  године.

Оглас за други круг-државно земљиште

Расписан је други круг за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Чајетина.
Право учешћа имају правна и физичка лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године. 
Обилазак пољопривредног земљишта које се даје у закуп и на коришћење може се извршити 29.12.2020. године од 8-14 часова. Рок за пријављивање и подношење документације у апликацију је до  10:00 сати, дана 06.01.2021. године.

IPARD Мера 7- ранг листа

Ранг листа поднетих захтева за одобравање пројекта у Првом јавном позиву за подношење захтева за
одобравање пројекта за IPARD подстицаје за диверзификацију пољопривредних
газдинстава и развој пословања, број 320-07-01-1/2020-07 од 08. јуна 2020. године:

Ранг листа за меру 7

 

Извор:УАП

Јавни позив за подршку развоја женског предузетништва

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Чајетина за 2020. годину, усвојеног на Седници скупштине општине Чајетина, а на основу сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике  Србије ( број 320-40-1578/2020-09 од 27. марта 2020. године ) као и сагласности Министарства пољопривреде на измену програма Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије ( број 320-40-1578/2020-09 од 23. новембра 2020.

Конкурс за подстицаје у пољопривреди општина Чајетина

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Чајетина за 2020. годину, усвојеног на Седници скупштине општине Чајетина, а на основу сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике  Србије ( број 320-40-1578/2020-09 од 27. марта 2020. године ) као и сагласности Министарства пољопривреде на измену програма Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије ( број 320-40-1578/2020-09 од 23. новембра 2020.

УАП: Бодовна листа за младе пољопривреднике

 

Управа за аграрна плаћања је објавила Бодовну листу поднетих пријава на Конкурс за подношење пријава за остваривање подстицаја за подршку програмима који се односе на диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима у 2019. години, број 320-41-2432/2019-07 од 17.10.2019. године, са Изменама од 4.11.2019. године и 31.12.2019. године.

Расписан Јавни позив за инвестиције у прераду и маркетинг у сектору производње jаких алкохолних пића. Рок за подношење од 10. новембра до 10. децембра 2020. године

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, расписало је Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње jаких алкохолних пића.

Најава субвенционисања пољопривредница из општине Чајетина

У оквиру пројекта  "Канцеларија за сарадњу са женама-Златиборка“, која је настала у оквиру друге фазе Програма локалних иницијатива за социјално укључивање и смањење сиромаштва –Подршка развоју иновативних модела за социјално укључивање ЛИП 2, планирано је расписивање конкурса за суфинансирање пројеката за подршку развоја женског предузетништва. У оквиру пројектних активности планирана је и промоција пројектних активности : Жиг гаранције "Добро са Златибора" као и покретање поступка заштите географског порекла "Златиборски кајмак" и "Златиборски сир".

Продужен рок за подношење захтева пољопривредним произвођачима кроз откуп тржишних вишкова товних јунади

 

Влада Републике Србије је у циљу обезбедђивања подршке произвођачима товне јунади, објавила Уредбу о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима кроз откуп тржишних вишкова товних јунади у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2.

Право на финансијску подршку у складу са овим Програмом има:

zlatka.jpg