Јавни позиви за право пречег закупа и коришћење пољопривредног земљишта без надокнаде

Јавни позиви за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини и Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања надокнаде као и захтеве који се односе на ова два позива можете преузети у додатку.

 

Подршка младим пољопривредницима за унапређење овчарства и козарства

Конкурсом је планирана подршка младим пољопривредницима за унапређење овчарства и козарства кроз набавку приплодних грла ( јагњад и јарад ). Укупна расположива средства по овом конкурсу су 2.000.000,00 динара. 
Пољопривредни произвођач који оствари право по овом основу добија у власништво до 10 приплодних грла оваца или коза старости од 6 до 10 месеци. Корисник мере је у обавези да у наредне три године од доделе у ресурсни центар врати исти број грла старости од 6 до 10 месеци.

Обука за мале прераде на газдинству

Отворен је позив за учешће на обуци за младе до 35 година, заинтересоване за прераду меса и млека на газдинству и у објектима малог капацитета. Обука је бесплатна, одржава се у пољопривредној ветеринарској школи у Свилајнцу. Дизајниран је оглас је у прилогу, а на сајту испод се налази вест и пријава.

Склопљени уговори са три банке за пољопривредне кредите

Општина Чајетина преко Привредног друштва „Златиборски еко агра“ на разне начине пружа подршку пољопривредним произвођачима, између осталог и путем кредита. Ових дана завршен је и потписан уговор о кредитирању са три банке, а то су: Интеза, Комерцијална и Директна банка. Иначе, за субвенције је ове године издвојено 25 милиона динара.За краткорочне и дугорочне кредите код три банке са којима је ПД „Златиборски еко аграр“ склопило уговор, а то су: Интеза, Комерцијална и Директна банка, пољопривредним произвођачима са територије општине Чајетина опредељена су два милиона динара .

Млекара "Наша Златка" без афлатоксина у својим производима

Привредно друштво за развој пољопривреде „Златиборски Еко Аграр“ ДОО из Чајетине у сарадњи са Институтом за хигијену и технологију меса из Београда урадио је анализе козијег и крављег млека и сурутке које се прерађује у млекари „Наша Златка“, као и са фарме коза "Коза и вук" из Криве Реке. Анализе су урађене са освртом на здравствени ризик од присуства афлатоксина. Узорци су анализирани акредитованом методом, ELISA тестом (02Е.01.014).

Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа, вина, пива и јаких алкохолних пића

Правилником се ближе прописују врсте подстицаја програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности, који обухватају подршку за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа, вина, пива и јаких алкохолних пића, услови, начин остваривања права на подстицаје, обрасци захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износи подстицаја по кориснику подстицаја.

Јавни позив Министарства пољопривреде за подршку инвестицијама за набавку нових машина и опреме за примарну биљну производњу у 2019. години

Ј А В Н И    П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА
ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА
ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
ПРИМАРНЕ ПРОИЗВОДЊЕ БИЉНИХ КУЛТУРА У 2019. ГОДИНИ

Захтев за одобравање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом подноси се у року од 27. маја до 30. августа, закључно.

Детаље можете погледати на следећим линковима:

Одлука о расписивању јавног огласа државно земљиште

Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Чајетинa можете погледати на линку испод

http://cajetina.org.rs/sr/dokument/odluka_o_raspisivanju_javnog_oglasa_za_davanje_u_zakup_i_na_koriscenje_poljoprivrednog_0

Посета пољопривредном сајму у Новом Саду

Обавештење

Организована посета 85. сајму пољопривреде у Новом Саду  планирана је у четвртак 16.маја 2019. године. Пријаве се врше лично у просторијама ПД "Златиборски Еко Аграр" ДОО, а рок за пријаву је до попуне места.

 

 

Субвенционисање набавке квалитетног приплодног материјала Министарства пољопривреде

ПРАВИЛНИК O ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛОДНИХ ГРЛА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ СТОЧАРСКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

(„Службени гласник РСˮ, број 48/18 од 23. јуна 2018. године и измена правилника објављена у ,,Службеном гласнику РСˮ, број 29/19 од 19. априла 2019. године )

Подстицаји се односе на подршку програму за унапређење примарне пољопривредне производње који обухвата набавку квалитетних приплодних:

Грла говеда, и то: 

zlatka.jpg