Субвенционисање набавке квалитетног приплодног материјала Министарства пољопривреде

 

ПРАВИЛНИК O ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛОДНИХ ГРЛА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ СТОЧАРСКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

(„Службени гласник РСˮ, број 48/18 од 23. јуна 2018. године и измена правилника објављена у ,,Службеном гласнику РСˮ, број 29/19 од 19. априла 2019. године )

Подстицаји се односе на подршку програму за унапређење примарне пољопривредне производње који обухвата набавку квалитетних приплодних:

Грла говеда, и то: 

Нови рок подношење захтева за остваривање права на подстицај за инвестиције у изградњу и опремање објеката

 

Правилником о измени Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње промењен је рок за подношење захтева за остваривање права на подстицаје, који ће се од сада подносити  у периоду од 15. јуна до 15. октобра текуће године.

Од понедељка 15. априла подношење захтева за субвенције по кошници пчела електронским путем

 

Подношење захтева за остваривање права на подстицаје по кошници пчела почиње у понедељак 15. априла и трајаће до 31. маја текуће године.

Пчелари су први који ће за „подстицаје по кошници“ моћи да поднесу захтев електронским путем, захваљујући пилот пројекту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. На овај начин ће сама процедура остваривања права на подстицај бити олакшана, а пчелари ће много брже доћи до свог подстицаја.

Субвенционисани кредити Министарства пољопривреде у сарадњи са комерцијалним банкама

 

Субвенционисани кредити Министарства пољопривреде, намењени су пољопривредницима у сарадњи са пословним банкама које одобравају кредите док Министарство пољопривреде субвенционише део камате на те кредите.

Кредитна подршка је врста подстицаја којом се пољопривредним газдинствима омогућава олакшани приступ коришћењу кредита, и то за:

Правилник о подстицајима у органској биљној производњи

 

Објављен у ,,Службеном гласнику РСˮ, број 31/18 од 27. априла 2018. године и измене објављене у „Службеном гласнику РСˮ, број 23 од 29. марта 2019. године.

Овим правилником ближе се прописују услови, начин и образац захтева за остваривање права на подстицаје за органску биљну производњу, као и максимални износ подстицаја по кориснику.

Одржан други агро дан за пољопривреднике општине Чајетина

 

Привредно друштво за развој пољопривреде „Златиборски еко аграр“ организовало је скуп за пољопривреднике Агро дан где је представљен програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја уз две панел дискусије о воћарској и сточарској производњи.

Позив банкама за пословну сарадњу


На основу Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (Сл.гласник РС 10/13 и 142/14) привредно друштво за развој пољопривреде Златиборски Еко Аграр ДОО донело је Програм  мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Чајетина за 2019. годину, који је усвојен 28.03.2019. на Седници скупштине Општине Чајетинa, уз претходну сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

Конкурси за подстицаје у пољопривреди општина Чајетина


На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Чајетина за 2019. годину, усвојеног на Седници скупштине општине Чајетина 28. марта 2019. године, а на основу сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике  Србије ( број 320-00-1234/2019-09 од 19. фебруара 2019. године ) Привредно друштво за развој пољопривреде општине Чајетина „Златиборски еко аграр“ д.о.о., расписало је конкурсе за подстицаје у пољопривреди за општину Чајетина у 2019. години.

 

Aгро дан 2019.

Привредно друштво за развој пољопривреде “Златиборски еко аграр“ д.о.о. организује представљање програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Чајетину за 2019. годину  у Дому културе  Чајетинa, 02. априла 2019. године са почетком у 11 часова.

Почело подношење захтева за остваривање основних подстицаја у биљној производњи

Према актуелном Правилнику о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи, захтев се подноси једанпут годишње, у приоду од 1. марта до 30. априла подручној Управи за Трезор Министарства финансија.

zlatka.jpg