Ове воћке су претрпеле највеће штете од мраза

Процене су да ће највеће штете од тренутних временских прилика претрпети јагода и малина, а озбиљне последице у роду ће осетити и јабука, шљива и трешња.

То је изјавио директор Сектора за пољопривреду Привредне коморе Србије (ПКС) Жарко Галетин.

Правилник о подстицајима за очување биљних генетичких ресурса

Субвенције за очување биљних генетичких ресурса дефинисане су Правилником о подстицајима за очување биљних генетичких ресурса који је објављену у  „Службеном гласнику РС”, број 85/13.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

Правилник о подстицајима за инвестиције у подизање вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја програмима за унапређење конкурентности који обухватају инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подстицање подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља, услови, начин остваривања права на подстицаје за подизање производних засада, образац захтева за остваривање права на подстицаје, максимални износ по кориснику подстицаја за подизање производних засада и по појединој врсти подстицаја.

Правилник о подстицајима за набавку нових машина, опреме и квалитетних приплодних грла за унапређење примарне пољопривредне производње

Правилником се ближе прописују врсте подстицаја за подршку програмима који се односе на унапређење конкурентности кроз подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме и квалитетних приплодних грла, услови и начин остваривања права на подстицаје, као и обрасци захтева за остваривање права на подстицаје и максимални износ подстицаја по кориснику

Подстицаји обухватају подршку програмима:

Подстицаји у сточарству за краве за узгој телади за тов - Правилник

Правилником се ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов, као и образац захтева за остваривање подстицаја.

Јавни конкурс за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Чајетина, донетог од стране Привредног друштва за развој пољопривреде „Златиборски Еко Аграр“ ДОО.

Јавни позив за набавку нових трактора у 2017. години преко Министарства пољопривреде

Министарство пољопривреде шумаства и водопривреде расписало је јавни позив за набавку нових трактора, који се користе за воћарску, виноградарску, и повртарску производњу, укупне снаге до 100 киловата (kW). Предмет подстицаја је нови трактор са стандардним деловима, уређајима и опремом који су урачунати у цену трактора, укључујући припадајућу тракторску кабину. 

Сакупљач садржаја