Почетак радова на изградњи мини млекаре у Кривој Реци

Крајем новембра завршена је процедура за избор извођача радова на објекту будуће мини млекаре на сточној пијаци у Кривој Реци. Адаптацијом и доградњом постојећег објекта биће изграђени прерадни капацитети за производњу сира и кајмака, чиме ће бити створени предуслови за унапређење млекарства у златиборском крају и обезбеђен пласман за мале произвођаче који су у неповољном положају због ниске откупне цене млека.

Буџeт за 2017. годину вeћи зa 3,2 милиjaрдe динaрa

„Буџeт Mинистaрствa пoљoприврeдe и заштите животне средине зa 2017. годину изнoсићe 43,778 милиjaрди динaрa, штo je, у oднoсу нa oвoгoдишњи, пoвeћaњe oд 8,11 oдстo, oднoснo зa 3,284 милиjaрдe динaрa“, рекао је данас министар  пoљoприврeдe и заштите животне средине Бранислав Недимовић нa кoнфeрeнциjи зa нoвинaрe у Влaди Републике Србиje.

Радна верзија стратегије руралног развоја општине Чајетина

Златиборски Еко аграр представио је радну верзију петогодишње стратегије руралног развоја општине Чајетина који је направљен у сарадњи са консултатском агенцијом ИДА из Краљева. Овај документ је још у фази јавне расправе и након консултовања са свим актерима биће званично изгласан. У планираној стратегији нагласак је на сточарству, воћарству и сеоском туризму.

Обавештење о остваривању права првенства закупа

Министарство пољопривреде и заштите животне средине обавештава Вас да је 29. децембра 2015. године Народна Скупштина Републике Србије донела Закон о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту.

Једном од основних измена Закона прописано је да правна лица могу да остваре право првенства закупа на пољопривредном земљишту у државној својини.

Обавештење о резултатима анализе земљишта

Обавештавају се пољопривредници са територије Општине Чајетина код којих је рађена анализа змемљишта у оквиру пројекта „Утврђивање потреба и препорука спровођења мелиоративних мера уређења земљишта на подручју општине Чајетина“, да извештаје са препорукама могу преузети у просторијама "Златиборског Еко Аграра" у Чајетини,  Александра Карађорђевића 34.

Сајам сточарства "Еуротир" 2016.

Oвогодишњи „Еуротир“, одржан од 15. до 18. новембра, 2016., у Хановеру, имао је преко 163.000 посетилаца, од којих око 36.000 из иностранства.

Сточарски произвођачи из Чајетине на студијском путовању у Немачкој

Од 14. до 17. новембра, 2016. године, „Златиборски Еко Аграр“ организовао је студијско путовање у Немачку за групу сточарских произвођача из Чајетинске општине. Централна тачка овог путовања била је посета сајму сточарства „Еуротир“ у Хановеру.

Сакупљач садржаја