Пројекат ОПИС - Резултати јавног позива, друга фаза

Комисија за избор корисника подршке за запошљавање у области одрживе пољопривреде, у оквиру пројекта „Одржива пољопривреда, одржива инклузија, одрживо село“ који финансира ГИЗ, у оквиру програма „Иницијатива за инклузију“, објављује Листу реда првенства и Одлуку о избору корисника подршку у другој фази.

Преузмите:
Листа реда првенства
Одлука о избору корисника подршке

Одржан први "Агро дан" у Чајетини

Први "Агро дан"-конференција о пољопривреди. У оквиру прве конференције о пољопривреди која је одржана у сали Дома културе у Чајетини одржана су укупно 4 панела са представљањем мера подршке пољопривреди и руралном развоју Општине Чајетина. Учешће су узели представници Сектора за рурални развој из Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде Института за воћарство из Чачка, Инстититута за крмно биље из Крушевца, ПССС Ужице, Расадник "Флорива" из Ивањице, Ветеринарског специјалистичког института из Краљева, локалне ветеринарске станице, банке, осигуравајуће куће.

Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње

Правилником о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње („Службени гласник РС“, број 29/2018) ближe се прoписуjу врсте подстицаја за подршку програмима који се односе на унапређење конкурентности кроз подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње, услови, начин за остваривање права на подстицаје и образац захтева за остваривање права на подстицаје, као и мaксимaлни изнoси пoдстицa

Измена Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину

Правилник о измени Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинстава за набавку нових машина, опреме и квалитетних приплодних грла за унапређење примарне пољопривредне производње. (Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 26/18 од 5. априла 2018. године)

Члан 1.

Правилник о подстицајима у сточарству за краве дојиље

Изворни правилник, објављен је  у „Службеном гласнику РС”, број 46/15 од 28. маја 2015. године.

Измењени правилник, објављен је у  објављен у ,,Службеном гласнику РСˮ, број 26/18 од 5. априла 2018. године. Можете га преузети у прилогу текста.

Подстицаји се остварују за краве дојиље старости преко 24 месеца, које припадају товним грлима чисте расе, и то:

Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов

Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 25/18 од 30. марта 2018. године)

Овим правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов, као и образац захтева за остваривање подстицаја.

Право на подстицаје имају:

ИПАРД подстицаји за прераду и маркетинг пољопривредних производа

 

Први Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за IPARD подстицаје за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства у набавку нове опреме

Захтев се подноси  у року од 27. марта 2018. године до 28. маја 2018. године.

Текст Јавног позива као и осталу документацију неопходну за подношење захтева, можете преузети у прилогу текста. 

Правилнике(изворни и измене и допуне) који прате овај Јавни позив се налазе у додатку испод.

 

Подстицаји за унапређење квалитета вина и ракије

 

Подстицаји за унапређење квалитета вина и ракије дефинисани су  кроз  Правилнике о подстицајима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку унапређењу квалитета вина и ракије .

Подстицаји за унапређење квалитета вина и ракије обухватају подршку програмима, који се односе на анализу квалитета вина произведеног од грожђа домаћег порекла, односно ракије произведене од воћа и грожђа домаћег порекла.

zlatka.jpg