Стокхолм прави парк за пчеле

Дипломате у Шведској, компаније и грађани Стокхолма заједно су покренули иницијативу за спас градских пчела прављењем "би френдли зоне" (bee friendly zone) односно места на којем се пријатељски односе према пчелама и штите их у шведској престоници.

Лековито биље као извор зараде - истина или заблуда

Узгајање лековитог биља на нашим просторима постаје један од основних извора зараде на пољопривредном газдинству. Претежно се узгаја у заштићеном простору у саксијама. Многобројна истраживања кажу да је исплативије узгајати лековито биље од других пољопривредних култура. Приход, који се оствари, може бити чак три пута већи од инвестираних средстава.

Малињаци у очајном стању

"Малињаци су у веома лошем стању у односту на прошлу годину за скоро 50 одсто, а тек настају проблеми, због преласка из влажног у сушну период доћи ће до интезивнијег сушења и нових болести и штеточина", каже у изјави за Глас западне Србије професор Александар Лепосавић са Института за воћарство.Он додаје да све укупно не обећава добар род, а и питање је квалитета.

Отворен јавни конкурс за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2017. години

Министарство пољопривреде и заштите животне средине дана 24. маја 2017. године објављује Јавни конкурс за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине  у 2017. години.

Конкурс има за циљ унапређење заштите животне средине кроз јачање свести јавности о значају заштите животне средине. Приоритетне тематске области су: заштита природних вредности; заштита земљишта; заштита вода; управљање отпадом; промоција  Архуске конвенције; промоција зелене економије, финансирање животне средине.

Имa ли спaсa зa пoљoприврeднe пeнзиoнeрe?

Висинa пeнзиje свих пoљoприврeдних пeнзиoнeрa у Србиjи зaвиси oд oснoвицe нa кojу сe уплaћуjу дoпринoси и дужинe трajaњa, oднoснo брoja гoдинa нaвршeнoг стaжa oсигурaњa нa кojи je дoпринoс уплaћeн.

У пoслeдњe врeмe свe чeшћe сe спeкулишe o мoгућим прoмeнaмa прoписa и увoђeњeм нoвих прaвилa – дa нa висину чeкa утичe и пoвршинa имoвинe. Рaднa групa министaрстaвa пoљoприврeдe и рaдa je oфoрмљeнa и oни би трeбaлo ускoрo дa прeдлoжe прoмeнe прoписa.

Када треба селити пчеле?

По речима пчелара, мај је најзанимљивији месец, како за њих, тако и за пчеле. Током овог месеца долази до цветања багрема и формирања нових заједница пчела, које су у овом временском периоду најпродуктивније. Препоручено је спречити ројење уколико је то могуће. То се може постићи повећањем простора у кошници, додавањем празних медишта (наставака). Друштва треба приближити главној багремовој паши, како би се постигли већи приноси меда. Не би требало излагати их сунцу у периоду од 11 до 15 часова.

Почела исплата субвенција за ђубриво

Управа за аграрна плаћања Министарства пољопривреде и заштите животне средине обавештава пољопривредне произвођаче да је почела исплата субвенција за регресирано ђубриво. Подношење захтева за регресирање ђубрива почело је 3. маја, и до данас поднето је 72.821 захтева у укупој вредности од 1.165.767.625,40 динара.

Дисконтна картица за пољопривреднике на БС ЕКО у Мачкату

Искористите посебну понуду за сва регистрована пољопривредна газдинства о издавању дисконтне картице за попуст од 10 динара по литру најквалитетнијег дизел горива само на ЕКО пумпама (односно 11рсд/Л за Dizel Avio). Своју дисконтну картицу можете преузети на БС ЕКО-Мачкат, магистрални пут 21, 31312 Мачкат. Приликом преузимања дисконтне картице, довољно је понети копију потврде о регистрованом пољопривредном газдинству.
За све информације можете се обратити на број 0608112004 или лично на вашој БС ЕКО-Мачкат.

Објављен Програм подршке спровођењу мера равномерног ргионалног развоја Републике Србије који предвиђа финансијске подстицаје за постојеће и оснивање нових земљорадничких задруга у 2017.години

Овим програмом опредељена су средства у укупном износу од 200.000.000,00 динара и то: у максималном износу од 6.250.000,00 динара за формирање нових задруга у циљу повећањa обима производње и утицаја на развој пољопривреде у срединама где се оснивају и у максималном износу од 12.500.000,00 за већ постојеће који имају за циљ повећање обима производње и стварање могућности раста и новог запошљавања.

Шта доноси нови правилник о регистрацији?

Правилник о изменама Правилника о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства, који је објављен и ступио на снагу 12. маја, доноси једну битну новину. Наиме, брачни другови ће моћи да имају два посебна газдинства, што до сада није био случај.

zlatka.jpg