Вести

1 Конкурс за подстицаје у пољопривреди општина Чајетина
01/06/2020
слика1

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Чајетина за 2020. годину, усвојеног на Седници скупштине општине Чајетина, а на основу… Опширније

2 Јавни позив за набавку машина и опреме у примарној сточарској производњи у 2020. години
01/06/2020
слика1

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку… Опширније

3 IPARD мера 7- подстицаји за сеоски туризам
26/05/2020
слика1

 

Овим правилником ближе се прописују лица која остварују право на IPARD подстицаје за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања.

Право на IPARD… Опширније

4 Расписан Јавни позив за набавку машина и опреме у биљној производњи. Рок за подношење од 1. до 15. јуна
19/05/2020
slika1

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања, расписало је Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку… Опширније

5 Субвeнциoнисaни крeдити зa пoљoприврeду Credit Agricole Србија
18/05/2020
slika1

 

Crédit Agricole Србиja у сaрaдњи сa Mинистaрствoм пoљoприврeдe  шумaрствa и вoдoприврeдe oдoбрaвa субвeнциoнисaнe крeдитe зa пoљoприврeду у динaримa сa фиксним кaмaтним стoпaмa… Опширније

6 Правилник Министарства пољопривреде о подстицајима за куповину нових трактора
14/05/2020
slika1

 

 

Овим правилником су прописани услoви и нaчин oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje за куповину новог трактора, обрасци захтева кao и мaксимaлни изнoси пoдстицaja пo кoриснику.

Опширније
7 Конкурс за подстицаје у пољопривреди општина Чајетина
08/05/2020
Еко Аграр

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Чајетина за 2020. годину, усвојеног на Седници скупштине општине Чајетина, а на основу… Опширније

8 Две милијарде евра кредита доступно привредницима и 2,6 милијарди динара пољопривредницима
21/04/2020
слика 1

 

На  седници Владе Србије усвојене су Уредба о утврђивању гарантне шеме као мере подршке привреди за ублажавање последица пандемије COVID-19, као и Уредба о новчаној помоћи пољопривредним… Опширније

9 Почело подношење захтева за субвенције по кошници пчела
17/04/2020
слика1

 

Подношење захтева за остваривање права на подстицаје по кошници пчела почело је у среду 15. априла 2020. године. Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац… Опширније

10 Олакшана процедура остваривања права на подстицаје „по хектару“
22/03/2020
slika1

 

Услед проглашеног ванредног стања због корона вируса, од 15.03.2020. године, Управа за аграрна плаћања Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде обавештава све пољопривредне… Опширније

zlatka.jpg