Воћари из општине Чајетина успешно прошли обуку за oрезивање воћа

У сарадњи Привредног друштва за развој пољопривреде "Златиборски еко аграр" ДОО и Пољопривредном школом са домом ученика "Љубо Мићић"  из Пожеге успешно је завршен курс за обуку воћара за технику орезивања воћа. Пољопривредни произвођачи са територије општине Чајетина који су прошли кроз обуку, која је укључивала наставни део као и рад на терену успешно су положили завршни испит током летње резидбе воћа.  По завршетку обуке пољопривредни произвођачи ће добити сертификат о завршеном курсу за орезивача воћа.

Рок за подношење захтева за подстицаје у пољопривреди Општине Чајетина истиче 15.7.2017. године

Обавештавамо Вас да је крајњи рок за подношење захтева за субвенције у пољопривреди Општине Чајетина 15. јул, по рачунима издатим до 1. јула 2017. Рачуни издати након овог периода важиће по наредном конкурсу. Захтеви се подносе лично у просторијама "Златиборског Еко Аграра" ДОО, улица Александра Карађорђевића 34, Чајетина.

Регресирање осигурања усева и плодова

Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 61/17 од 23. јуна 2017. године.
Субвенционисање осигурања усева и плодова спроводи се већ дужи низ година. Субвенционише се (регресира) 40-45% од плаћење премије осигурања умањене за износ пореза.
Право на коришћење регреса има:

Набавка нове опреме за наводњавање

Средства за реализацију ових радова се обезбеђују из буџета Републике Србије у укупном износу до 99.800.000 динара и у висини учешћа до 50% без урачунатог пореза на додату вредност.

A) КОРИСНИК СРЕДСТАВА

Право на коришћење средстава за набавку нове опреме за наводњавање и то за опрему набављену у 2017. години може да оствари:

1) Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,

Субвенције за производњу садног материјала, сертификацију и клонску селекцију

Субвенције за производњу садног материјала, сертификацију и клонску селекцију дефинисане су правилником Министарства пољопривреде објављеног у Сл.гласнику РС број број 58/17.
Овим правилником ближе се прописују услови и начин коришћења подстицаja за производњу садног материјала, сертификацију и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља.
Подстицаји за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља обухватају:

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Чајетина

Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Чајетина.

Детаље и услове оглас погледајте у документу у прилогу.

Зашто регион није боље искористио ИПАРД средства

Разлози зашто пољопривредни произвођачи и локалне самоуправе у региону нису боље искористили ИПАРД средства су разнолики. Заједничко им је да су, и једни и други, имали проблема са обезбеђивањем неопходних средстава за извођење инвестиције

Oзнaку „Српски квaлитeт“, дoбилo првих oсaм прoизвoдa

Кoнфeрeнциjа зa нoвинaрe, пoвoдoм прoмoциje нaциoнaлнe oзнaкe „Српски квaлитeт“, одржана је данас, 22. маја 2017. године, у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине, на којој је истaкнутo дa су прoизвoди кojи нoсe oвaj лoгo, пoтпунo српски прoизвoд oд сирoвинa кoje су пoрeклoм из Србиje. 

Рано за извоз јагњетине у Кину

Стручњаци и сточари се слажу да тренутно србија нема довољно капацитета за трговину са најмногољуднијом земљом. Србија тренутно тешко подмирује и домаће потребе за овим месом. Пештер пао са 200.000 на 15.000 грла

Могућност да кланичари из Србије у Кину извозе јагњеће месо, слажу се стручњаци и узгајивачи оваца, отвара велике могућности. Такође, међутим, упозоравају да нашој земљи треба још много времена да повећа број оваца у тој мери, како би могла да у најмногољуднију земљу света испоручи значајне количине јагњетине.

zlatka.jpg