Златиборски Еко Аграр


Привредно друштво за развој пољопривреде Златиборски Еко Аграр ДОО из Чајетине, основано је на седници Скупштине Општине Чајетина 23. јуна 2011. године.

Као што је и у скупштинској одлуци наведено, Друштво се оснива ради имплементације стратешких циљева општине Чајетина из области пољопривреде, наведених у усвојеним планским документима (Стратегија локалног економског развоја општине Чајетина, Стратегија одрживог развоја општине Чајетина) и имплементације пројекта „Златиборско-Комски пашњаци".

У оквиру ПД за развој пољопривреде Златиборски Еко Аграр послује и лабораторија за контролу квалитета млека у Крвој Реци за коју су средства обезбеђена кроз пројекат Златиборско Комски пашњаци.

Привредно друштво за развој пољопривреде Златиборски Еко Аграр ДОО из Чајетине је основано као непрофитно друштво и бави се искључиво развојем пољопривреде и подршком пољопривредницима са територије општине Чајетина. Има 5 запослених радника и налази се у оквиру зграде Општине Чајетина.

На почетку сваке године, Директор ПД за развој пољопривреде Златиборски Еко Аграр ДОО из Чајетине подноси извештај рада за претходну годину и план рада за текућу годину  оснивачу, односно Скупштини општине Чајетина.

zlatka.jpg