Документа

1 Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
17/08/2018
2 Јавни позив за подстицај сеоског туризма
05/07/2018
3 Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набвку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура
27/06/2018
4 Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла
27/06/2018
5 Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набвку нових машина и опреме за унапређење примарне сточарске производње
27/06/2018
6 ЈНМВ-д 05/18   Набавка добара- амбалаже
27/06/2018
7 Правилник о подстицајима програмима за младе у руралним подручјима
19/06/2018
8 Јавни позиви за пољопривредно земљиште
18/06/2018
9 Јавни позив за пољопривредна газдинства за вештачко осемењавање крава и јуница на територији општине Чајетина
11/06/2018
10 Извештај о спроведеном позиву банкама за пословну сарадњу
24/05/2018