Документа и конкурси

1 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА ЗА 2018. ГОДИНУ
2 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА ЗА 2018. ГОДИНУ
3 Резултати Јавног конкурса за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима
4 Регресирање осигурања усева и плодова
5 Набавка нове опреме за наводњавање
6 Субвенције за производњу садног материјала, сертификацију и клонску селекцију
7 Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Чајетина
8 Набавка завршних радова за изградњу објекта (млекаре) у Кривој Реци ЈНМВ 02/2017
9 Објављен Програм подршке спровођењу мера равномерног ргионалног развоја Републике Србије који предвиђа финансијске подстицаје за постојеће и оснивање нових земљорадничких задруга у 2017.години
10 Шта доноси нови правилник о регистрацији?
11 Објављен Правилник о условима и начину остваривања права на кредитну подршку
12 Јавни позив за пољопривредне произвођаче
13 Јавни конкурс за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима
14 Конкурс за финансирање пројеката удружења у области пољопривреде
15 Програм мера подршке пољопривреди и руралном развоју општине Чајетина за 2017.годину