Документа

1 Подела минералног ђубрива
07/11/2018
2 Jавни позив за достављање пријава за доделу минералног ђубрива КАН 27% N у области воћарства
07/11/2018
3 Набавка услуга транспорта млека  ЈНМВ-у 06/18
25/10/2018
4 У Правилнику о IPARD подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
25/10/2018
5 Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа
24/10/2018
6 Јавни позив за обуку - започињање или развијање посла у области агро-бизниса
23/10/2018
7 План јавних набавки за 2018. годину
18/10/2018
8 Подстицаји за прераду и маркетинг пољопривредних производа
08/10/2018
9 Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
17/08/2018
10 Јавни позив за подстицај сеоског туризма
05/07/2018