Документа и конкурси

1 Објављен Јавни позив о условима за остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини
2 Обука за резидбу дрвенастих врста воћа
3 Конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде
4 Представљање Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Чајетина за 2017. годину
5 Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017. години
6 Набавка семена за вештачко осемењавање крава ЈНМВ - д 01/17
7 Упис, обнова регистрације и пријава промене података пољопривредног газдинства у регистру пољопривредних газдинстава
8 Остали подстицаји
9 Мере руралног развоја
 1. Захтев за подстицаје за унапређење квалитета вина и ракије (508.31 КБ)
 2. Захтев и Табела прихватљивих инвестиција у примарној сточарској производњи (256.59 КБ)
 3. Захтев за подстицаје очувању генетичких ресурса (174.7 КБ)
 4. Пријава за подстицаје за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним делатностима са Бизнис планом (633 КБ)
 5. Аутентични сеоски објекти (509.6 КБ)
 6. Захтев и Табела прихватљивих инвестиција у примарној биљној производњи (274.1 КБ)
 7. Захтев за подстицаје за промотивне активности у пољопривреди (233.14 КБ)
 8. Захтев за подизање вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља (515.49 КБ)
 9. Захтев за подстицаје при увођењу и сертификацији система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла (234.04 КБ)
 10. Захтев за коришћење подстицаја за инвестиције у прераду и маркетинг у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа (127.81 КБ)
 11. Табела инвестиција за које се одобравају подстицаји у преради меса и маркетингу (148 КБ)
 12. Табела инвестиција за које се одобравају подстицаји у преради млека и маркетингу (144.3 КБ)
 13. Табела инвестиција за које се одобравају подстицаји у преради воћа, поврћа и грожђа и маркетингу (144.61 КБ)
 14. Захтев за подстицај за производњу садног материјала (за матичне засаде) (166.98 КБ)
10 Захтеви за подстицаје у органској производњи
 1. Захтев за подстицаје за тов свиња у органској производњи са Пријемницом (1001.56 КБ)
 2. Захтев за регресирање ђубрива за органску производњу (418.34 КБ)
 3. Захтев за премију за млеко добијено методом органске производње са Изјавом и Списком (1.67 мегабајт)
 4. Захтев за премију за млеко добијено методом органске производње са Изјавом (1.07 мегабајт)
 5. Захтев за подстицаје за тов јаради у органској производњи са Пријемницом (982.31 КБ)
 6. Захтев за подстицаје за тов јагњади у органској производњи са Пријемницом (989.82 КБ)
 7. Захтев за подстицаје за тов јунади у органској производњи са Пријемницом (975.33 КБ)
 8. Захтев за подстицаје за набавку квалитетних приплодних грла у органском сточарству (463.06 КБ)
 9. Захтев за подстицаје у органском сточарству (836.03 КБ)
 10. Захтев за подстицаје у органском пчеларству (300.15 КБ)
 11. Захтев за основне подстицаје у органској биљној производњи (398.73 КБ)
11 Захтеви за подстицаје за сточарство
12 Захтеви за подстицаје у биљној производњи
13 Обавештење о остваривању права првенства закупа
14 Обавештење о резултатима анализе земљишта
15 Конкурс о условима и начину коришћења подстицаја за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у 2016. години