Документа и конкурси

1 Тренинзи за добављаче млекаре "Наша Златка"
2 Одлука о додели подстицаја за унапређење економских активности на селу
3 Правилник о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства
  1. Правилник о ИПАРД подстицајима (352.67 КБ)
  2. Прилог 1 (135.47 КБ)
  3. Прилог 2 (198.44 КБ)
  4. Прилог 3 (97.05 КБ)
  5. Прилог 4 (554.2 КБ)
  6. Прилог 5 (645.86 КБ)
  7. Прилог 6 (180.97 КБ)
  8. Прилог 7 (323.91 КБ)
4 Правилник о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
5 Утврђивање потреба и препорука спровођења мелиоративних мера уређења земљишта на подручју општине Чајетина
6 Контрола плодности и утврђивање загађености пољопривредног земљишта тешким металима на територији општине Чајетина
7 Позив за први изложбено продајни сточни сајам у Кривој Реци
8 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА ЗА 2018. ГОДИНУ
9 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА ЗА 2018. ГОДИНУ
10 Резултати Јавног конкурса за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима
11 Регресирање осигурања усева и плодова
12 Набавка нове опреме за наводњавање
13 Субвенције за производњу садног материјала, сертификацију и клонску селекцију
14 Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Чајетина
15 Набавка завршних радова за изградњу објекта (млекаре) у Кривој Реци ЈНМВ 02/2017