Документа и конкурси

1 Правилник о подстицајима за очување биљних генетичких ресурса
2 Правилник о подстицајима за инвестиције у подизање вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља
3 Правилник о подстицајима за набавку нових машина, опреме и квалитетних приплодних грла за унапређење примарне пољопривредне производње
4 Подстицаји у сточарству за краве за узгој телади за тов - Правилник
5 Јавни конкурс за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима
  1. ПРИЈАВА.docx (39.19 КБ)
  2. ОДЛУКА.pdf (1.19 мегабајт)
  3. ПРИЈАВА.pdf (314.38 КБ)
6 Јавни позив за набавку нових трактора у 2017. години преко Министарства пољопривреде
7 Органска производња шљиве, купине и малине
8 Влада Србије даје новац мигрантима да покрену бизнис и да купе сеоско имање у Србији
9 Правилник о отежаним условима рада у пољопривреди
10 Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа
11 Објављен правилник о подстицајима за унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима
12 Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње
13 Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора
14 Доњи Милановац: Први сајам семена, садног материјала и вештачког ђубрива
15 Правилник о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини