Документа и конкурси

1 Набавка завршних радова за изградњу објекта (млекаре) у Кривој Реци ЈНМВ 02/2017
2 Објављен Програм подршке спровођењу мера равномерног ргионалног развоја Републике Србије који предвиђа финансијске подстицаје за постојеће и оснивање нових земљорадничких задруга у 2017.години
3 Шта доноси нови правилник о регистрацији?
4 Објављен Правилник о условима и начину остваривања права на кредитну подршку
5 Јавни позив за пољопривредне произвођаче
6 Јавни конкурс за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима
7 Конкурс за финансирање пројеката удружења у области пољопривреде
8 Програм мера подршке пољопривреди и руралном развоју општине Чајетина за 2017.годину
9 Расписан јавни позив за инвестиције у прераду и маркетинг
10 Расписан конкурс за подршку младим пољопривредницима
11 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из области пољопривреде
12 Правилник о подстицајима за очување биљних генетичких ресурса
13 Правилник о подстицајима за инвестиције у подизање вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља
14 Правилник о подстицајима за набавку нових машина, опреме и квалитетних приплодних грла за унапређење примарне пољопривредне производње
15 Подстицаји у сточарству за краве за узгој телади за тов - Правилник