Документа

1 IPARD II- Јавни позив за набавку новог трактора
22/01/2018
2 Јавна набавка мале вредности ЈМНВ 03/18
15/01/2018
3 Правилник за мале субјекте у пословању храном животињског порекла
15/01/2018
4 Набавка услуга транспорта млека ЈНМВ-р 02/18
27/12/2017
5 Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопр. газдинстава у набавку нове опреме, машина и механизације
27/12/2017
6 Јавна набавка мале вредности ЈМНВ-д 01/18
26/12/2017
7 План јавних набавки за 2018. годину
26/12/2017
8 Тренинзи за добављаче млекаре "Наша Златка"
17/11/2017
9 Одлука о додели подстицаја за унапређење економских активности на селу
17/11/2017
10 Правилник о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства
06/11/2017