Документа и конкурси

1 Доњи Милановац: Први сајам семена, садног материјала и вештачког ђубрива
2 Правилник о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
3 Сусрети малинара у прекограничном региону Дрина - Тара, Вишеград 2017.
  1. Програм 1 (73.58 КБ)
  2. Програм 2 (60.66 КБ)
4 DAFF агрибизнис обука
  1. DAFF агрибизнис обука (6.05 мегабајт)
5 Уредба о означавању пољопривредних и прехрамбених производа националном ознаком вишег квалитета „СРПСКИ КВАЛИТЕТ”
6 Јавни позив за подношење захтева за регрес рачуна за набавку концентроване сточне хране за увећање стада из сопственог подмлатка
7 Јавни позив за подношење захтева за регрес репродуктивног материјала (осемењавање крава)
8 Јавни позив за подношење захтева за регрес рачуна за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава
9 Јавни позив за подношење захтева за регрес полисе осигурања пољопривредних усева и животиња
10 Јавни позив за подношење захтева за регрес органске производње
11 Јавни позив за кредитну подршку
12 Програм мера подршке за пољопривреду и рурални развој Општине Чајетина за 2017. годину
13 Објављен Јавни позив о условима за остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини
14 Обука за резидбу дрвенастих врста воћа
15 Конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде