Документа и конкурси

1 Утврђивање потреба и препорука спровођења мелиоративних мера уређења земљишта на подручју општине Чајетина
2 Контрола плодности и утврђивање загађености пољопривредног земљишта тешким металима на територији општине Чајетина
3 Позив за први изложбено продајни сточни сајам у Кривој Реци
4 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА ЗА 2018. ГОДИНУ
5 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА ЗА 2018. ГОДИНУ
6 Резултати Јавног конкурса за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима
7 Регресирање осигурања усева и плодова
8 Набавка нове опреме за наводњавање
9 Субвенције за производњу садног материјала, сертификацију и клонску селекцију
10 Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Чајетина
11 Набавка завршних радова за изградњу објекта (млекаре) у Кривој Реци ЈНМВ 02/2017
12 Објављен Програм подршке спровођењу мера равномерног ргионалног развоја Републике Србије који предвиђа финансијске подстицаје за постојеће и оснивање нових земљорадничких задруга у 2017.години
13 Шта доноси нови правилник о регистрацији?
14 Објављен Правилник о условима и начину остваривања права на кредитну подршку
15 Јавни позив за пољопривредне произвођаче