Набавка пелета, редни број ЈНМВ-д 02/19

Набавка пелета, редни број ЈНМВ-д 02/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

zlatka.jpg