Јавне набавке

Набавка пелета, редни број ЈНМВ-д 02/19

Набавка пелета, редни број ЈНМВ-д 02/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Услуге ангажовања специјализоване радне снаге, редни број ЈНМВ-у 01/19

 

Услуге ангажовања специјализоване радне снаге, редни број ЈНМВ-у 01/19

- Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

-Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

 

 

zlatka.jpg