Јавни позиви за минерално ђубриво-други круг

 

Општина Чајетина
ПД“Златиборски еко аграр“д.о.о Чајетина 
                                         

                                      ОБЈАВЉУЈЕ 

                     Ј А В Н И  П О З И В – Д Р УГ И К Р У Г 


ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ МИНЕРАЛНОГ ЂУБРИВА КАN 27% N, У ОБЛАСТИ  ВОЋАРСТВА (јагодичастог, бобичастог воћа и осталог воћа) НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА ЗА 2018. ГОДИНУ.

Оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта-други круг

 

 

 

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/17), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017 и 111/2017) и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине Чајетина» број 6/2018) председник општине Чајетина је дана 29.11.2018.године, донео

Списак ПГ пријављених по основу Јавног позива објављеног од 07.11.2018.

Списак пољопривредника, подносиоца захтева за доделу минералног ђубрива по јавном позиву објављеном 07.11.2018 налази се у додатку.

Јавни позив за подстицаје намењене прeради млека, меса, вина, пива и јаких алкохолних пића у 2018. години

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОПРЕМУ У ОБЈЕКТИМА ЗА ПРЕРАДУ МЛЕКА И МЕСА И ПРОИЗВОДЊУ ВИНА, ПИВА И ЈАКИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА У 2018. ГОДИНИ

Подстицаји обухватају подршку програмима који се односе на инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности у складу са Правилником, и то:

Резултати литерарног конкурса на тему "Златкине авантуре"

 


Драги другари,

Пре свега, Златка жели да вам се захвали на великом броју пристиглих радова у којима је уживала читајући.
Морамо признати да је наша илустраторка имала изузетно тежак задатак да одабере три рада који су погодни за израду бојанки али се ипак морала одлучити за три који су се само за нијансу издвојили од других и ти радови су дело руку следећих младих писаца:

Којовић Сара, V1
Крива Река
ОШ ''Миливоје Боровић'',
Мачкат

Емилија Средојевић, VI2
ОШ „Димитрије Туцовић“,
Чајетина

Подела минералног ђубрива

Подела минералног ђубрива из робних резерви као помоћ пољопривредницима и на територији општине Чајетина

Општина Чајетина добила је сходно одлуци Владе Републике  Србије бесповратну помоћ у минералном  ђубриву (КАН 27% N) и то у количини од 67,5 тона.

Локална самоуправа је у обавези да обезбеди превоз и дистрибуцију минералног ђубрива. Право на минерално ђубриво имаће газдинства која у својој биљној структури поседују засаде јагодичастог и бобичастог воћа на територији општине Чајетина, чији се носиоци  пријаве сходно јавном позиву који је објављен по овом основу.

Продужен рок за подношење захтева за кредитну подршку до 1. децембра

 

Правилником о измени Правилника о условима и начину остваривања права на кредитну подршку, продужен је рок за предају захтева за одобрење кредитне подршке. Захтев се подноси банци која је са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде закључила уговор до 1. децембра текуће године.

Кредитна подршка је врста подстицаја којом се пољопривредним газдинствима омогућава олакшани приступ коришћењу кредита.

Расписан Трећи јавни позив за ИПАРД подстицаје у оквиру Мере 1

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања расписује трећи Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава. Рок за подношење захтева је од 1. новембра 2018. године до 9. јануара 2019. године.

Појачане контроле пољопривредне инспекције због паљења њива

 

Због учесталих појава спаљивања органских остатака после жетве усева на пољопривредном земљишту, пољопривредна инспекција је појачала мере надзора,  а од 18.10.2018. године са припадницима МУП-а ради обухватнијег и делoтворнијег инспекцијског надзора спроводи заједничке мере прегледа земљишта на којем се врши спаљивање органских остатака и идентификовања лица која врше то спаљивање.

zlatka.jpg