Радионица посвећена сеоским женама и њиховом организовању

Женски центар Ужице и Феномена из Краљева у сарадњи са Златиборским  кругом  из Чајетине и Саветом за родну равноправност општине Чајетина организују догађај посвећен сеоским женама и њиховом организовању на територији општине Чајетина.

Радионица ће се одржати у понедељак, 18. фебруара 2019. год. у просторијама Библиотеке Љубиша Р. Ђенић у Чајетини са почетком у 10 часова, а реализује се кроз пројекат „Сеоске жене Златиборског, Моравичког и Рашког округа су снага заједнице“.

Обавештење за пољопривреднике

Обавештавају се пољопривредници који су се пријавили  по Јавном позиву ПРВИ И ДРУГИ круг  за доделу бесплатног минералног ђубрива, да ће се минерално ђубриво делити после 19. фебруара 2019. године према утврђеном распореду у периоду од седам  радних дана. Свако пољопривредно газдинство које је испунило услов за доделу минералног ђубрива ће бити обавештено два дана унапред  телефонским  путем  о датуму преузимања минералног ђубрива.

У Чајетини 11. фебруара 2019. године.

ПД “Златиборски еко аграр“д.о.о

Обавештење за пољопривреднике

Сходно Правилнику о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације обавештавају се пољопривредници да се пререгисрација неће радити.  Пољопривредници су дужни да уколико имају статусне промене, као и промене које се односе на следеће:


•  На врсту пољопривредних култура и површинама под пољопривредним културама;
•  Врсти  животиња које се узгајају  на газдинству;
•  Промена земљишног поседа и основа коришћења земљишта.
 

Јавни позив за све заинтересоване за закуп и коришћење пољопривредног земљишта у општини Чајетина за 2020. годину

Јавни позив за све заинтересоване за закуп и коришћење пољопривредног земљишта у општини Чајетина за 2020. годину

Сви заинтересовани за закуп  и  коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Чајетина  за 2019/ 2020.годину, могу доћи у просторије ПД „Златиборски еко аграр“ д.о.о у Чајетини, Александра Карађорђевића бр. 34. од 30.01. до 08.02.2019.године, како би имали увид у предложена јавна надметања са предложеним изменама за наредну годину.

Нови рок за подношење захтева за подизање вишегодишњих засада

Правилником о изменама и допунама Правилника о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља, који је објављен крајем прошле недеље, по први пут се уводи почетни рок за подношење захтева за остваривање права на подстицај по овој мери. Захтеви ће се од ове године подносити од 1.маја до 31.августа.

Правилник о подстицајима у сточарству за квалитетна приплодна грла

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 20/18 од 16. марта 2018. године, измене правилника у ,,Службеном гласнику РСˮ, број 34/18 од 4. маја 2018. године, „Службеном гласнику РС”, број 104/18 од 28. децембра 2018. године )

Право на подстицаје имају:

1.правно лице,

2.предузетник и

3.физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства

Овом правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству за најмање:

Правилник о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса

Правилник о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса

(„Сл. гласник РС“, бр. 83/2013, 35/2015 и 28/2016 и број 104/18 од 28. децембра 2018. године )

Подстицаји обухватају подршку програму који се односи на одрживи рурални развој у циљу унапређења заштите животне средине и очувања аутохтоних раса домаћих животиња и то, програму мера за очување животињских генетичких ресурса.

Правилник о подстицајима за тов јунади, свиња, јагњади и јаради

 

Овим правилником ближе се прописује услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради, као и обрасци захтева за остваривање тих подстицаја.

Подносилац захтева за остваривање права на подстицаје у сточарству за тов свиња, остварује право на подстицај за највише 5.000 грла товних свиња.

Право на подстицаје имају:

Саопштење за јавност

У петак 21.12.2018. године завршено је пријављивање по Јавном позиву - други круг  за доделу бесплатног минералног ђубрива које је општина Чајетина добила као помоћ воћарима из робних резерви одлуком Владе Републике Србије.

Саопштење за јавност

У петак 21.12.2018. године завршено је пријављивање по јавном позиву – други круг  за долелу бесплатног минералног ђубрива које је општина Чајетина добила као помоћ воћарима из робних резерви одлуком Владе Републике Србије.

zlatka.jpg