Документа

1 Конкурс за подстицаје у пољопривреди општина Чајетина
01/06/2020
2 Јавни позив за набавку машина и опреме у примарној сточарској производњи у 2020. години
01/06/2020
3 IPARD мера 7- подстицаји за сеоски туризам
26/05/2020
4 Конкурс за подстицаје у пољопривреди општина Чајетина
08/05/2020
5 Набавка услуга транспорта млека, број ЈНМВ-у 04/20
03/04/2020
6 Субвенционисање набавке квалитетног приплодног материјала Министарства пољопривреде
19/03/2020
7 Набавка добара-амбалаже, број ЈНМВ-д 03/20
14/01/2020
8 Објављен Јавни позив за набавку новог трактора у 2020. години
03/01/2020
9 План јавних набавки за 2020. годину
31/12/2019
10 Набавка добара - пелета, број ЈНМВ-д 02/20
26/12/2019