Документа

1 Правилник о подстицајима програмима за унапређење квалитета живота у руралним подручјима
19/06/2018
2 Јавни позиви за пољопривредно земљиште
18/06/2018
3 Јавни позив за пољопривредна газдинства за вештачко осемењавање крава и јуница на територији општине Чајетина
11/06/2018
4 Извештај о спроведеном позиву банкама за пословну сарадњу
24/05/2018
5 Правилник о подстицајима у органској биљној производњи
16/05/2018
6 Правилник о подстицајима у сточарству за квалитетна приплодна грла
14/05/2018
7 ЈНМВ бр. 04/18 Набавка семена за вештачко осемењавање крава
11/05/2018
8 Обавештење о локалним субвенцијама за регистрована пољопривредна газдинства
07/05/2018
9 Пројекат ОПИС - Резултати јавног позива, друга фаза
03/05/2018
10 Агро дан-Конференција о пољопривреди
18/04/2018