Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопр. газдинстава у набавку нове опреме, машина и механизације

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, расписује први Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у набавку нове опреме, машина и механизације.

Предмет Јавног позива су инвестиције у физичку имовину и прихватљиви трошкови у набавку нове опреме, машина и механизације и трошкова за Први Јавни позив за Меру 1.

Подносилац захтева по овом Јавном позиву може поднети само један захтев за одобравање пројеката, који може да обухвати једну или више инвестиција из Листе прихватљивих инвестиција и трошкова за Први Јавни позив за Меру 1.

Читко попуњен и потписан односно оверен образац захтева са прописаном документацијом у складу са Правилником и Јавним позивом доставља се у затвореној коверти, са назнаком имена и презимена, односно назива, као и адресе подносиоца захтева и напоменом: „Не отварати – Захтев за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава”, препорученом поштом или лично на адресу Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна плаћања, Булевар Михајла Пупина 113а, 11070 Нови Београд.

Захтев се подноси у року од 25. децембра 2017. године до 26. фебруара 2018. године.

Комплетан текст јавног позива и прилоге, можете преузети у прилогу текста.

Извор: http://subvencije.rs

zlatka.jpg