Екоаграр

Фестивал добрих укуса

Привредно друштво за развој пољопривреде "Златиборски Еко Аграр" ДОО уз партнерство са Туристичком организацијом "Златибор" организује први пут манифестацију регионалног карактера  "Фестивал добрих укуса". Догађај ће се одржати 05. августа 2018. године на Краљевом тргу на Златибору. 

Правилник о подстицајима за за набавку квалитетних приплодних грла

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за подршку програму који се односи на унапређење конкурентности кроз инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње услови, начин остваривања права на подстицаје, образац захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износ подстицаја по кориснику и врсти подстицаја.

Подстицаји се односе на подршку програму за унапређење примарне пољопривредне производње који обухвата набавку квалитетних приплодних:

Јавни позив за подстицај сеоског туризма

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Чајетина за 2018. годину, усвојеног на Седници скупштине општине Чајетина  26. aприла 2018., а на основу сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије Привредно друштво за развој пољопривреде општине Чајетина, Златиборски Еко Аграр ДОО, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДСТИЦАЈ У ОБЛАСТИ  СЕОСКОГ ТУРИЗМА

Јавни позив можете преузети у прилогу

Правилник о подстицајима програмима за младе у руралним подручјима

Правилник о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима

Правилником о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима (Службени гласник РС, број 46/2018) прописују се врсте подстицаја, услови, начин остваривања права на подстицаје, образац пријаве на конкурс за остваривање права на подстицаје, као и максимални износ подстицаја по кориснику и по појединим врстама подстицаја.

У Кривој Реци одржан је други изложбено продајни сточни сајам

У Кривој Реци одржан је други изложбено продајни сточни сајам у организацији Привредног друштва за развој пољопривреде „Златиборски Еко аграр“  чији је оснивач Општина Чајетина.

Пољопровредници са територије општине изложили су своја грла говеда, оваца и коза. Овога пута на сајму су се могла видети квалитетна грла расе оваца Ил де Франс и сјеничке расе као и приплодне алпске козе. Било је присутно 15 излагача из села Крива Река, Семегњево, Мачкат, Голово, Сирогојно, Бранешци и Жељине.

Правилник о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за органску сточарску производњу, услови, начин остваривања права на подстицаје, обрасци захтева за остваривање права на подстицаје и максималан износ подстицаја по кориснику и по врсти поједине мере.

Подстицаји за органску сточарску производњу обухватају следеће врсте подстицаја у одговарајућим износима по врсти поједине мере, и то за:

Правилник о подстицајима у органској биљној производњи

Објављен у ,,Службеном гласнику РСˮ, број 31/18 од 27. априла 2018. године.

Овим правилником ближе се прописују услови, начин и образац захтева за остваривање права на подстицаје за органску биљну производњу, као и максимални износ подстицаја по кориснику.

Подстицаји за органску биљну производњу остварују се за биљну производњу и утврђују у одговарајућем износу који се увећава 70% од износа за подстицаје који се у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју исплаћују за основне подстицаје за биљну производњу.

Правилник о подстицајима у сточарству за квалитетна приплодна грла

Право на подстицаје имају:

правно лице,
предузетник и
физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства
Овом правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству за најмање:

Позив за Други изложбено продајни сточни сајам у Кривој Реци

На сајам се могу пријавити сва правна и физичка лица - носиоци пољопривредних газдинстава са територије  општине Чајетина и других општина која у свом власништву поседују говеда (краве и јунице признатих раса), овце раса(сјеничке расе, ил де франс и виртемберг) и козе млечних раса.

•    Подносиоци пријава морају доставити:
1.  Педигреа грлa или матичне листове грла која се оцењују, а за јунице (старости од 15 до 30 месеци)  потврду основне одгајивачке организације да су грла уведена у евиденцију;

zlatka.jpg