Екоаграр

Правилник о подстицајима у сточарству за квалитетна приплодна грла

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 20/18 од 16. марта 2018. године, измене правилника у ,,Службеном гласнику РСˮ, број 34/18 од 4. маја 2018. године, „Службеном гласнику РС”, број 104/18 од 28. децембра 2018. године )

Право на подстицаје имају:

1.правно лице,

2.предузетник и

3.физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства

Овом правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству за најмање:

Правилник о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса

Правилник о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса

(„Сл. гласник РС“, бр. 83/2013, 35/2015 и 28/2016 и број 104/18 од 28. децембра 2018. године )

Подстицаји обухватају подршку програму који се односи на одрживи рурални развој у циљу унапређења заштите животне средине и очувања аутохтоних раса домаћих животиња и то, програму мера за очување животињских генетичких ресурса.

Правилник о подстицајима за тов јунади, свиња, јагњади и јаради

 

Овим правилником ближе се прописује услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради, као и обрасци захтева за остваривање тих подстицаја.

Подносилац захтева за остваривање права на подстицаје у сточарству за тов свиња, остварује право на подстицај за највише 5.000 грла товних свиња.

Право на подстицаје имају:

Подела минералног ђубрива

Подела минералног ђубрива из робних резерви као помоћ пољопривредницима и на територији општине Чајетина

Општина Чајетина добила је сходно одлуци Владе Републике  Србије бесповратну помоћ у минералном  ђубриву (КАН 27% N) и то у количини од 67,5 тона.

Локална самоуправа је у обавези да обезбеди превоз и дистрибуцију минералног ђубрива. Право на минерално ђубриво имаће газдинства која у својој биљној структури поседују засаде јагодичастог и бобичастог воћа на територији општине Чајетина, чији се носиоци  пријаве сходно јавном позиву који је објављен по овом основу.

Појачане контроле пољопривредне инспекције због паљења њива

 

Због учесталих појава спаљивања органских остатака после жетве усева на пољопривредном земљишту, пољопривредна инспекција је појачала мере надзора,  а од 18.10.2018. године са припадницима МУП-а ради обухватнијег и делoтворнијег инспекцијског надзора спроводи заједничке мере прегледа земљишта на којем се врши спаљивање органских остатака и идентификовања лица која врше то спаљивање.

Јавни позив за обуку - започињање или развијање посла у области агро-бизниса

Удружењe Женски центар Ужице и Феномена из Краљева у оквиру пројекта:
Сеоске жене Златиборског, Моравичког и Рашког округа су снага заједнице, расписују Јавни позив за обуку - започињање или развијање посла у области агро-бизниса пољопривредница са сеоских подручја Златиборског, Рашког и Моравичког округа

Еко Аграр учествује на пољопривредном форуму на Јахорини "APF 2018"

ПД "Златиборски Еко Аграр" је учесник пољопривредног форума на Јахорини који се одржава у периоду од 16. до 18. октобра 2018. године. На форуму Еко Аграр је део радне групе која је донела и презентовала закључке по питању развоја-месно прерађивачког сектора.  Остале теме које ће бити обрађене јесу:

 

1. Унапређење и диверзификација  економских активности у руралним подручјима у Југоисточној Европи у светлу нове оријентације предприступне политике ЕУ.

 2. Тржиште земљишта и његово коришћење од стране  малих пољопривредних газдинстава  у земљама југоисточне Европе

Литерарни конкурс "Златкине авантуре"

                          Млекара "Наша Златка" расписује

              литерарни конкурс на тему "Златкине авантуре"

Наиме, Златка жели да направи бојанке за најмлађе другаре, а за то јој је потребна помоћ креативних писаца из основних школа са територије општине Чајетина.

Потребно је написати кратку причу или дужу песму, које ће илустрвоати наш цртач, што ће заједно чинити занимљиву бојанку, коју прати прича о Златкином животу (о ком се можете информисати на њеним Инстаграм и Фејсбк профилима "Наша Златка").

Пољопривредни стручњаци из Словеније у посети Златибору

У организацији Еколошког друштва Драгачево и Удружења пољопривредника Драгачева из Гуче, од 20. до 23. септембра 2018. године на стручној посети Шумадији и западној Србији, боравила је група од 43 пољопривредна стручњака из Пољопривредно – шумарског завода Цеље у Словенији. Посета пољопривредних стручака Златибору, реализована је у сарадњи са Општином Чајетина и Златиборским Еко Аграром.

Саопштење за јавност

Трећи изложбено продајни сточни сајам у Кривој Реци заказан за 27.09.2018. године неће бити одржан. С обзиром да се до 17.септембра пријавило јако мало учесника који би своју стоку излагали на Сајму,  организациони тим донео је Одлуку да се манифестација заказана за 27.09.2018. године, не одржи на сточној пијаци у Кривој Реци. 

zlatka.jpg