Подстицаји

Јавни позив за све заинтересоване за закуп и коришћење пољопривредног земљишта у општини Чајетина за 2020. годину

Јавни позив за све заинтересоване за закуп и коришћење пољопривредног земљишта у општини Чајетина за 2020. годину

Сви заинтересовани за закуп  и  коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Чајетина  за 2019/ 2020.годину, могу доћи у просторије ПД „Златиборски еко аграр“ д.о.о у Чајетини, Александра Карађорђевића бр. 34. од 30.01. до 08.02.2019.године, како би имали увид у предложена јавна надметања са предложеним изменама за наредну годину.

Обавештење о локалним субвенцијама за регистрована пољопривредна газдинства

Обавештење о локалним субвенцијама за регистрована пољопривредна газдинства на територији општине Чајетина у 2018. години 

-  Једно газдинство у 2018. години по основу набавке животиња, садница, механизације, осигурања, опреме и објеката може максимално добити 600.000 динара. За газдинства која су користила максимални износ подстицаја у 2017. години од 600.000 динара максимални износ повраћаја по газдинству износи 300.000 динара.

-  Минимални износ повраћаја у 2018. години је 5000 динара по рачуну (осим за набавку концентроване сточне хране)

zlatka.jpg