Подстицаји

Објављен Јавни позив за набавку новог трактора у 2020. години

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања расписисала је Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора у 2020. години.

Захтев за одобравање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом подноси се у року од  6. јануара до 29. маја 2020. године, закључно.

Конкурс за подстицаје у пољопривреди општина Чајетина

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Чајетина за 2019. годину, усвојеног на Седници скупштине општине Чајетина 26. септембра 2019. године, а на основу сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике  Србије ( број 320-00-1234/2019-09 од 19. фебруара 2019. године )  као и сагласности Министарства пољопривреде на измену програма Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике  Србије (320-00-6236/2019-09 од 28.08.2019.

Јавни позив за све заинтересоване за закуп и коришћење пољопривредног земљишта у општини Чајетина за 2020. годину

Јавни позив за све заинтересоване за закуп и коришћење пољопривредног земљишта у општини Чајетина за 2020. годину

Сви заинтересовани за закуп  и  коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Чајетина  за 2019/ 2020.годину, могу доћи у просторије ПД „Златиборски еко аграр“ д.о.о у Чајетини, Александра Карађорђевића бр. 34. од 30.01. до 08.02.2019.године, како би имали увид у предложена јавна надметања са предложеним изменама за наредну годину.

Обавештење о локалним субвенцијама за регистрована пољопривредна газдинства

Обавештење о локалним субвенцијама за регистрована пољопривредна газдинства на територији општине Чајетина у 2018. години 

-  Једно газдинство у 2018. години по основу набавке животиња, садница, механизације, осигурања, опреме и објеката може максимално добити 600.000 динара. За газдинства која су користила максимални износ подстицаја у 2017. години од 600.000 динара максимални износ повраћаја по газдинству износи 300.000 динара.

-  Минимални износ повраћаја у 2018. години је 5000 динара по рачуну (осим за набавку концентроване сточне хране)

zlatka.jpg