Конкурс за подстицаје у пољопривреди општине Чајетина

 

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Чајетина за 2023. годину, усвојеног на Седници скупштине општине Чајетина 04.05.2023. године, број 02-40/2023-01, а на основу сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике  Србије (број 320-18/23-02 од 17. фебруара 2023. године) Привредно друштво за развој пољопривреде општине Чајетина „Златиборски еко аграр“ д.о.о., расписује

 

zlatka.jpg