Млекара "Наша Златка" без афлатоксина у својим производима

Привредно друштво за развој пољопривреде „Златиборски Еко Аграр“ ДОО из Чајетине у сарадњи са Институтом за хигијену и технологију меса из Београда урадио је анализе козијег и крављег млека и сурутке које се прерађује у млекари „Наша Златка“, као и са фарме коза "Коза и вук" из Криве Реке. Анализе су урађене са освртом на здравствени ризик од присуства афлатоксина. Узорци су анализирани акредитованом методом, ELISA тестом (02Е.01.014). На основу добијених резултата испитивања може се закључити да ни у једном од испитаних узорака није утврђено присуство афлатоксина М1 и да сходно томе не постоји здравствени ризик од присуства АФМ1 у крављем и козијем млеку и сурутки добијеној од испитаног млека.

Детаљан извештај можете погледати у прилогу

zlatka.jpg