IPARD Мера 7- ранг листа

Ранг листа поднетих захтева за одобравање пројекта у Првом јавном позиву за подношење захтева за
одобравање пројекта за IPARD подстицаје за диверзификацију пољопривредних
газдинстава и развој пословања, број 320-07-01-1/2020-07 од 08. јуна 2020. године:

Ранг листа за меру 7

 

Извор:УАП

zlatka.jpg