- Канцеларија за сарадњу са женама - Пољопривредно едукативна канцеларија - Златиборка, 2020-2021.

Програм:  Програма локалних иницијатива за социјално укључивање и смањење сиромаштва – Подршка развоју иновативних модела за социјално укључивање ЛИП 2


Назив пројекта: Канцеларија за сарадњу са женама-Пољопривредно едукативна канцеларија -Златиборка

Донатор: Влада Швајцарске 
Укупна вредност пројекта: 46.505 ,00 CHF (СРБ)

Трајање пројекта: 01/06/2020. - 31/05/2021.

Носиоци пројекта: Општина Чајетина  

Партнери на пројекту: Златиборски Еко Аграр д.о.о. и Удружење Златиборски плодови, Савез сеоских жена Чајетине 

Општи циљ пројекта:
Допринос успостављању институционалне и системске подршке за економско оснаживање жена на селу.

Специфичан циљ пројекта:
Успостављање (тестирање) модела Пољопривредно едукативне канцеларије Златиборка за сарадњу са женама са села.

Очекивани резултати:
1. Успостављена Пољопривредно едукативна канцеларија -Златиборка
2. Унапређени предузетнички капацитети каорисница канцеларије кроз програм обука и додатну финансијску подршку у оквиру Пољопривредно едукативне канцеларије
3. Припремљен план одрживости

Планиране активности:
- Формирање Пољопривредно едукативне канцеларије - Златиборка
- Формирање система информисања путем СМС порука
- Јачање капацитета пољопривредница
- Успостављање модела грант шеме за кориснице Канцеларије
- Заштита географског порекла Златиборских производа
- Видљивост корисница Канцеларије и њихових производа
- Израда плана одрживости

zlatka.jpg