Набавка добара - пелета, број ЈНМВ-д 02/20

- Позив за подношење понуда
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

zlatka.jpg