Набавка приплодне јагњади ЈНМВ-д 04/19

Набавка приплодне јагњади ЈНМВ-д 04/19
- Позив за подносење понуда
- Конкурсна документација

-Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

zlatka.jpg