Набавка услуга транспорта млека, број ЈНМВ-у 04/20

Набавка услуга  транспорта млека, број ЈНМВ-у 04/20

  • Позив за подношење понуда
  • Конкурсна документација
  • Одлука о додели уговора
  • Обавештење о закљученом уговору

zlatka.jpg