Набавка услуга за транспорт млека ЈНМВ-у 03/19

Набавка услуга за транспорт млека ЈНМВ-у 03/19
- Позив за подношење понуда
- Конкурсна документација

-Одлука о додели уговора

zlatka.jpg