Почело је подношење захтева за подстицаје по кошници пчела!

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде- Управа за аграрна плаћања, расписала је данас 6. јуна 2024. године- Јавни позив за субвенције у сточарсву, по кошници пчела за 2024. годину.

Право на подстицаје у сточаству по кошници пчела, остварују правна лица, предузетници и физичка лица- ноилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства  које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и које је у Регистру пољопривредних газдинстава извршило обнову регистрације за 2024. годину и то за најмање 20, а највише 1.000 кошница пчела.

Захтев за остваривање права на подстицаје у сточарству по кошници пчела за 2024. годину, по овом Јавном позиву, подноси се у периоду од 6. јуна до 5. јула 2024. године преко платформе еАграр, односно портала еПодстицаји.

Подстицаји се остварују у износу од 1.000 динара по кошници пчела. За остваривање права на подстицаје по једном јавном позиву подноси се један захтев.

 

zlatka.jpg