Подстицаји

Расписан Други јавни позив за ИПАРД подстицаје у оквиру Мере 7

 

Други Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања објављен је данас на интернет презентацији Управе за аграрна плаћања. Рок за подношење захтева је од 23. септембра до 17. децембра 2021. године.

Предмет овог Јавног позива су инвестиције и прихватљиви трошкови у рурални туризам који су дати у Листи прихватљивих инвестиција и трошкова за Други Јавни позив за Меру 7, која је обајвљена уз овај Јавни позив.

Расписан Четврти јавни позив за ИПАРД Меру 3

 

Четврти јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства расписан је данас и рок за подношење захтева је  од 16. августа 2021. године до 29. октобра 2021. године.

Конкурс за подстицаје у пољопривреди општина Чајетина

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Чајетина за 2021. годину, усвојеног на Седници скупштине општине Чајетина, а на основу сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике  Србије (број 330-00-01407/2021-09 од 01. марта 2021. године) као и сагласности Министарства пољопривреде на измену програма Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије ( број 320-00-05433/2021-09 од 21. јуна 2021.

Расписан јавни позив за ИПАРД подстицаје за изградњу објеката и набавку опреме и механизације у оквиру Мере 1

 

Шести јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава – куповину нове механизације и опреме, као и изградњу објеката расписан је 21.јуна 2021. године. Рок за подношење захтева за одобравање права на подстицаје је од 21. јуна 2021. године до 10. септембра 2021. године.

Конкурс за подстицаје у пољопривреди општина Чајетина

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Чајетина за 2021. годину, усвојеног на електронској седници скупштине општине Чајетина 01. априла 2021. године, а на основу сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике  Србије ( број 330-00-01407/2021-09 од 01. марта 2021. године ). Привредно друштво за развој пољопривреде општине Чајетина „Златиборски еко аграр“ д.о.о., расписује

Објављен нови Правилник за подизање вишегодишњих засада воћака и хмеља

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је нови Правилник о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака и хмеља, којим се ближе прописују врсте подстицаја, услови, начин остваривања права на подстицаје, образац захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износи подстицаја по кориснику и по врсти поједине мере.

Расписан Први јавни позив у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду Србије

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписало је Први Јавни позив за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду у 2021. години.

Рок за подношење пријава је од 5. маја до 4. јуна 2021. године.

Конкурс за подстицаје у пољопривреди општина Чајетина

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Чајетина за 2021. годину, усвојеног на електронској седници скупштине општине Чајетина 01. априла 2021. године, а на основу сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике  Србије ( број 330-00-01407/2021-09 од 01. марта 2021. године ). Привредно друштво за развој пољопривреде општине Чајетина „Златиборски еко аграр“ д.о.о., расписује

До подстицаји „по хектару“ преко олакшане процедуре

 

Услед неповољне епидемиолошке ситуације изазване корона вирусом, а у циљу ефикасније исплате подстицаја по хектару биљне производње, и у овој години ће се процес исплата вршити по моделу из 2020. године, без подношења захтева за остваривање права на подстицај Управи за Трезор.

Објављен јавни позив за субвенције за електрификацију поља

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, расписало је Јавни позив за подношење захтева за одобравање подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за електрификацију поља у 2021. години.

zlatka.jpg