Конкурс за подстицаје у пољопривреди општина Чајетина

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Чајетина за 2021. годину, усвојеног на Седници скупштине општине Чајетина, а на основу сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике  Србије (број 330-00-01407/2021-09 од 01. марта 2021. године) као и сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије на измену програма ( број 320-01-08316/2021-09 од 16. септембра 2021. године )   Привредно друштво за развој пољопривреде општине Чајетина „Златиборски еко аграр“ д.о.о., расписује

zlatka.jpg