Јавни позив за подршку развоја женског предузетништва

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Чајетина за 2020. годину, усвојеног на Седници скупштине општине Чајетина, а на основу сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике  Србије ( број 320-40-1578/2020-09 од 27. марта 2020. године ) као и сагласности Министарства пољопривреде на измену програма Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије ( број 320-40-1578/2020-09 од 23. новембра 2020. године )  а у  складу са активностима на реализацији пројекта „Канцеларија за сарадњу са женама –Златиборка“ ,  уговор бр.: SI 3-SDC- 182-20,  у оквиру друге фазе Програма локалних иницијатива за социјално укључивање и смањење сиромаштва – Подршка развоју иновативних модела за социјално укључивање ЛИП 2, који реализује Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије у  оквиру пројекта Подршка унапређењу социјалног укључивања у Републици Србији, који подржава Влада Швајцарске ПД“Златиборски еко аграр“ расписује 

ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА  ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈА ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

Конкурсом је планирана подршка пољопривредницама које се баве производњом и прерадом хране на територији општине Чајетина. Укупна расположива средства по овом конкурсу су 1.000.000,00 динара , а максимални износ подстицаја је 200.000,00 динара.

Рок за пријаву на Конкурс је од  08.12. до 17.12.2020. године

 

Цео конкурс можете погледати у додатку

ТИМ

Удружење "Златиборски плодови" Крива Река бб

Швајцарска Чајетина

Еко Аграр

zlatka.jpg