Лимузин шампиони Улриха Фланца

Улрих Фланц је одгајивач говеда расе лимузин. Обрађује 120 хектара земље (40 ха чине ливаде и пашњаци) за потребе 74 грла расе лимузин и 220 свиња у тову. Од укупног броја говеда тридесет су приплодне краве. Овај одгајивач је пoзнат по високо квалитетним грлима која на изложбама постижу значајне резултате, што потврђују и бројне освојене награде. Продаје мушка и женска квалитетна приплодна грла.

Лимузин је товна раса говеда, добрих особина плодности и отпорности. Држи се у систему крава-теле. Специфичност овог начина држања огледа се у томе што теле непрекидно борави уз мајку све до узраста од осам до десет месеци и за то време доји млеко по вољи. Мањи је утрошак рада и релативно бољи здравствени статус грла, а постиже се и бржи прираст. Грла се у највећем делу године држе на испаши, што додатно умањује цену коштања производње.

 

zlatka.jpg