Екоаграр

Конкурс за подстицаје у пољопривреди општине Чајетина

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Чајетина за 2022. годину, усвојеног на Седници скупштине општине Чајетина 11.02.2022. године, број 02-09/2022-01, а на основу сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике  Србије (број 320-00-00446/2022-09 од 07. фебруара 2022. године) ) као и сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије на измену програма ( број 320-00-09822/2022-09 од 01. новембра 2022.

Оглас за први круг-државно земљиште

 

Расписан је први круг за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Чајетина.
Право учешћа имају правна и физичка лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године. 
Обилазак пољопривредног земљишта које се даје у закуп и на коришћење може се извршити 03.10.2022. године од 8-14 часова. Рок за пријављивање и подношење документације у апликацију је до  14:00 сати, дана 06.10.2022. године.

Оглас за други круг-државно земљиште

 

Расписан је други круг за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Чајетина.
Право учешћа имају правна и физичка лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године. 
Обилазак пољопривредног земљишта које се даје у закуп и на коришћење може се извршити 29.03.2022. године од 9-14 часова. Рок за пријављивање и подношење документације у апликацију је до  14:00 сати, дана 31.03.2022. године.

Конкурс за подстицаје у пољопривреди општина Чајетина

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Чајетина за 2022. годину, усвојеног на Седници скупштине општине Чајетина 11.02.2022. године, број 02-09/2022-01, а на основу сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике  Србије (број 320-00-00446/2022-09 од 07. фебруара 2022. године) Привредно друштво за развој пољопривреде општине Чајетина „Златиборски еко аграр“ д.о.о., расписује

Оглас за први круг-државно земљиште

Расписан је први круг за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Чајетина.
Право учешћа имају правна и физичка лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године. 
Обилазак пољопривредног земљишта које се даје у закуп и на коришћење може се извршити 05.01.2022. године од 8-14 часова. Рок за пријављивање и подношење документације у апликацију је до  14:00 сати, дана 10.01.2022. године.

Закуп земљишта-Право пречег закупа и коришћење без накнаде

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта јединице локалне самоуправе општине Чајетина, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

Сточни вашар у Кривој Реци неће бити одржан

Ове године традиционални вашар у Кривој Реци ,који се ранијих година одржавао 21.05. на сточном пијацу неће бити одржан услед пандемије изазване корона вирусом. Осим за службена лица која су запослена у млекари, осталим лицима као и роби биће онемогућен приступ сточној пијаци.

С поштовањем, и у нади да ће ово обавештење бити прихваћено од стране потенцијалних продаваца и купаца.

ПД "Златиборски Еко Аграр" ДОО

 

Обавештење

ПД“Златиборски еко аграр“доо Чајетина позива пољопривредне произвођаче са територије општине Чајетина,  који су заинтересовани за коришћење жига квалитета Добро са Златибора да се јаве до 10.05.2021 . у просторије ПД“Златиборски еко аграр“ доо у Чајетини или на телефоне 031/3833-200 и 062/881-2134 ради добијања информација о укључивање у процес сертификације.

Оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 1. круг

 

Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта по правилу првог круга у државној својини има: - правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године.

Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената: 

-формулар за пријављивање

-    доказ о месту пребивалишта три године за физичка лица

-фотокопија личне карте

zlatka.jpg