Екоаграр

Закуп земљишта-Право пречег закупа и коришћење без накнаде

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта јединице локалне самоуправе општине Чајетина, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

Сточни вашар у Кривој Реци неће бити одржан

Ове године традиционални вашар у Кривој Реци ,који се ранијих година одржавао 21.05. на сточном пијацу неће бити одржан услед пандемије изазване корона вирусом. Осим за службена лица која су запослена у млекари, осталим лицима као и роби биће онемогућен приступ сточној пијаци.

С поштовањем, и у нади да ће ово обавештење бити прихваћено од стране потенцијалних продаваца и купаца.

ПД "Златиборски Еко Аграр" ДОО

 

Обавештење

ПД“Златиборски еко аграр“доо Чајетина позива пољопривредне произвођаче са територије општине Чајетина,  који су заинтересовани за коришћење жига квалитета Добро са Златибора да се јаве до 10.05.2021 . у просторије ПД“Златиборски еко аграр“ доо у Чајетини или на телефоне 031/3833-200 и 062/881-2134 ради добијања информација о укључивање у процес сертификације.

Оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 1. круг

 

Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта по правилу првог круга у државној својини има: - правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године.

Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената: 

-формулар за пријављивање

-    доказ о месту пребивалишта три године за физичка лица

-фотокопија личне карте

Оснивање Фонда за подстицај пољопривреде у Чајетини

''Златиборски еко аграр" и Фондација Ана и Владе Дивац потписали су у Чајетини уговор о сарадњи, у оквиру пројекта "Фонд за подстицај развоја пољопривредне и прехрамбене производње у општини Чајетина", који се реализује уз партнерство Општине Чајетина и финансијску помоћ Америчке агенције за међународни развој (USAID).  Новоосновани Фонд ће пољопривредним газдинствима и удружењима одобравати подстицајна средства за развој пољопривредне производње кроз набавку опреме за пољопривредну производњу и производњу прехрамбених производа.
 

Општина Чајетина учествовала на Међународном фестивалу природе и традиције у Ужицу

       У Ужицу је одржан V Међународни фестивал природе и традиције "Жестивал" . Као и претходних година Општина Чајетина је својим присуством дала допринос  овој манифестацији. Са територије општине Чајетина у такмичарском делу за најбољу ракију такмичила  су се два пољопривредна газдинства и то  Пољопривредно газдинство „Милeнко Селаковић“ из Шљивовице и Пољопривредно газдинство „ Милан Радељић“ из Бранежаца. Оба газдинства су награђена са сребрним медаљама.

Јавни позиви за право пречег закупа и коришћење пољопривредног земљишта без надокнаде

Јавни позиви за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини и Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања надокнаде као и захтеве који се односе на ова два позива можете преузети у додатку.

 

zlatka.jpg