Подстицаји за прераду и маркетинг пољопривредних производа

ПРАВИЛНИК О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОДИЗАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ КРОЗ ДИВЕРСИФИКАЦИЈУ ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ КРОЗ ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ПРЕРАДУ И МАРКЕТИНГ НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 88/17 од 29. септембра 2017. године)

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз диверсификацију економских активности кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг на пољопривредном газдинству у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа, уљаних култура, гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља, пчелињих производа, гајених врста гљива, као и плодова сакупљених из природе, услови, начин остваривања права на подстицаје, образац захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износ подстицаја по кориснику.

Подстицаји обухватају подршку програмима који се односе на спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз диверсификацију економских активности кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг на пољопривредном газдинству и то:

1) подстицаји програму подршке за инвестиције у прераду млека и маркетинг, и то кроз инвестиције у изградњу објеката и набавку опреме у објектима за прераду млека и маркетинг у сектору прераде млека

2) подстицаји програму подршке за инвестиције у прераду меса и маркетинг, и то кроз инвестиције у изградњу објеката и набавку опреме у објектима за прераду меса и маркетинг у сектору прераде меса

3) подстицаји програму подршке за инвестиције у прераду и маркетинг воћа, поврћа и грожђа, и то кроз инвестиције у изградњу објеката и набавку опреме у објектима за прераду воћа, поврћа и грожђа, укључујући и производњу вина, ракије и других алкохолних пића, као и маркетинг у сектору прераде воћа, поврћа и грожђа

4) подстицаји програму подршке за инвестиције у прераду и маркетинг уљаних култура: соја, уљана тиква, сунцокрет, и то кроз инвестиције у изградњу објеката и набавку опреме у објектима за прераду уљаних култура и маркетинг у сектору прераде уљаних култура

5) подстицаји програму подршке за инвестиције у прераду и маркетинг гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља, и то кроз инвестиције у изградњу објеката и набавку опреме у објектима за прераду гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља у сектору прераде гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља    6) подстицаји програму подршке за инвестиције у прераду и маркетинг пчелињих производа, и то кроз инвестиције у изградњу објеката и набавку опреме у објектима за прераду пчелињих производа и маркетинг у сектору прераде пчелињих производа

7) подстицаји програму подршке за инвестиције у прераду и маркетинг гајених врста гљива: шампињона, буковача и шитаке, и то кроз инвестиције у изградњу објеката и набавку опреме у објектима за прераду гајених врста гљива и маркетинг у сектору прераде гајених врста гљива

8) подстицаји програму подршке за инвестиције у прераду и маркетинг плодова сакупљених из природе, и то кроз инвестиције у изградњу објеката и набавку опреме у објектима за прераду плодова сакупљених из природе и маркетинг у сектору прераде плодова сакупљених из природе
 

Eko Agrar
Фото: www.subvencije.rs

 

zlatka.jpg