Обрасци захтеваСточарство

Захтев за подстицаје за тов јунади
Захтев за подстицаје за тов јагњади
Захтев за подстицаје за тов јаради
Захтев за подстицаје за тов свиња
Захтев за премију за млеко
Захтев за подстицаје за квалитетна приплодна грла - уматичена
Захтев за подстицаје за краве дојиље
Захтев за подстицаје за производњу конзумне рибе
Захтев за подстицаје по кошници пчела

Биљна производња

Захтев за основне подстицаје у биљној производњи
Захтев за регресирање ђубрива
Захтев за регресирање осигурања

Мере руралног развоја

Унапређење квалитета вина и ракија
Примарна сточарска производња (Захтеви за подстицаје се подносе на јединственом обрасцу и обухватају:
1) нaбaвку нове oпрeмe и механизације зa побољшање организације и ефикасности сточарске производње и припрему сточне хране;
2) набавку нове опреме за смештај односно одгој млечних крава, товних јунади, оваца, коза, прасади, живине и кунића;
3) набавку нове опреме за манипулацију, одлагање, сепарацију и дистрибуцију чврстог и течног стајњака;
4) набавку нове опреме којом се штити добробит животиња;
5) набавку квалитетних приплодних грла на домаћем и страном тржишту;
6) нaбaвку нове oпрeмe зa рибњаке;
7) набавку нове опреме за пчеларство;
8) изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију односно санацију објеката за складиштење меса и набавку нове опреме за објекате за складиштење меса.)
Животињски генетички ресурси
Подршка непољопривредним активностима (Захтеви за подстицаје се подносе на јединственом обрасцу и обухватају:
1) изградњу нових аутентичних сеоских објеката
2) радове инвестиционог и текућег одржавања постојећих, аутентичних сеоских објеката уз очување народног градитељства и традиционалне архитектуре, a ради пружања угоститељских услуга у пословима домаће радиности или сеоском туристичком домаћинству;
3) доградњу и адаптацију купатила, сауне, кухиње и увођење система централног грејања, a ради пружања угоститељских услуга у угоститељским објектима у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству;
4) радове инвестиционог одржавања у циљу привођења намени аутентичних објеката на селу – воденица, ваљарица (објеката за извлачење влакана, односно сукна), ветрењача који су у функцији сеоског туризма;
5) побољшање пратећих садржаја у области рекреације и набавке дворишног мобилијара, ради унапређења понуде и пружања угоститељских услуга у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству;
6) изградњу базена (надземних и укопаних), површине веће од 12m2 и дубине веће од 1m;
7) партерно уређење дворишта;
8) опремање објеката ради унапређења понуде и пружања угоститељских услуга у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству.)
Примарна производња биљних култура (Захтеви за подстицаје се подносе на јединственом обрасцу и обухватају:
1) набавку нове механизације и опреме за наводњавање;
2) набавку нове механизације, опреме и материјала за заштиту од болести, штеточина, корова, града, ниских и високих температура;
3) набавку нових прикључних машина и опреме за сетву, садњу, резидбу и бербу;
4) набавку нових пластеника и опреме за производњу у заштићеном простору;
5) изградњу, доградњу, реконструкцију, санацију или адаптацију  расхладних објеката намењених складиштењу или чувању воћа и поврћа (хладњача и расхладних складишта) и набавку нове опреме за расхладне објекте (хладњача и расхладних складишта) намењене складиштењу или чувању воћа и поврћа, чији је капацитет расхладних комора запремине до 12.000 m3;
6) изградњу нових објеката намењених складиштењу житарица (силоса и подних складишта) и набавку нове опреме за објекте намењене складиштењу житарица;
7) набавку нове опреме и машина за припрему производа за тржиште.
Промотивне активности у пољопривреди
Вишегодишњи производи засада воћа, винове лозе и хмеља
Систем безбедности и квалитета хране
Прерада производа и маркетинг
Садни материјал, сертификација и клонска селекција

Органска производња

Захтев за основне подстицаје у органској биљној производњи
Захтев за регресирање ђубрива за органску производњу
Захтев за премију за млеко добијено методом органске производње
Захтев за подстицаје за набавку квалитетних приплодних грла у органској производњи
Захтев за подстицаје у органском пчеларству
Захтев за подстицаје у органском сточарству
Захтев за подстицаје за тов јунади у органској производњи
Захтев за подстицаје за тов јагњади у органској производњи
Захтев за подстицаје за тов свиња у органској производњи
Захтев за подстицаје за тов јаради у органској производњи

Остали подстицаји

Захтев за регресирање трошкова складиштења у јавним складиштима

zlatka.jpg