Радосав Шопаловић Радња за производњу и промет меса и месних производа "Шопаловић"

Име фирме

РАДОСАВ ШОПАЛОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ,РАДЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ МЕСА И МЕСНИХ ПРЕРАЂЕВИНА ШОПАЛОВИЋ

Адреса

Мачкат бб

Телефон

031.834.055

Мобилни телефон

063/63-80-91

zlatka.jpg