Конкурс за подстицаје у пољопривреди општина Чајетина

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Чајетина за 2021. годину, усвојеног на Седници скупштине општине Чајетина, а на основу сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике  Србије (број 330-00-01407/2021-09 од 01. марта 2021. године) као и сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије на измену програма ( број 320-01-08316/2021-09 од 16. септембра 2021. године )   Привредно друштво за развој пољопривреде општине Чајетина „Златиборски еко аграр“ д.о.о., расписује

Расписан Други јавни позив за ИПАРД подстицаје у оквиру Мере 7

 

Други Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања објављен је данас на интернет презентацији Управе за аграрна плаћања. Рок за подношење захтева је од 23. септембра до 17. децембра 2021. године.

Предмет овог Јавног позива су инвестиције и прихватљиви трошкови у рурални туризам који су дати у Листи прихватљивих инвестиција и трошкова за Други Јавни позив за Меру 7, која је обајвљена уз овај Јавни позив.

Расписан Четврти јавни позив за ИПАРД Меру 3

 

Четврти јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства расписан је данас и рок за подношење захтева је  од 16. августа 2021. године до 29. октобра 2021. године.

Конкурс за подстицаје у пољопривреди општина Чајетина

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Чајетина за 2021. годину, усвојеног на Седници скупштине општине Чајетина, а на основу сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике  Србије (број 330-00-01407/2021-09 од 01. марта 2021. године) као и сагласности Министарства пољопривреде на измену програма Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије ( број 320-00-05433/2021-09 од 21. јуна 2021.

Конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом


Више о конкурсу за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2021. годину можете погледати на линку испод.

https://www.mbs.gov.rs/konkursi.php

Текст Конкурса и обрасце можете преузети у прилогу.

Бесплатна онлајн обука о ИПАРД-у

Бесплатна онлајн обука о ИПАРД-у Консултантска агенција Смарт ИПАРД одржаће 7. јула у 18 часова  бесплатну онлајн обуку о ИПАРД програму намењену пољопривредним газдинствима, предузетницима и малим и средњим предузећима из сфере агробизниса. Обука се организује у склопу програма Немачке развојне банке КфW и швајцарске компаније БФЦ – Развој финансијског система у руралним подручјима Србије (СРФП) а помаже пољопривредницима и фирмама да лакше дођу до извора финансирања из ЕУ фондова, да унапреде производњу на газдинствима и пласман производа.

Расписан јавни позив за ИПАРД подстицаје за изградњу објеката и набавку опреме и механизације у оквиру Мере 1

 

Шести јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава – куповину нове механизације и опреме, као и изградњу објеката расписан је 21.јуна 2021. године. Рок за подношење захтева за одобравање права на подстицаје је од 21. јуна 2021. године до 10. септембра 2021. године.

Закуп земљишта-Право пречег закупа и коришћење без накнаде

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта јединице локалне самоуправе општине Чајетина, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

Конкурс за подстицаје у пољопривреди општина Чајетина

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Чајетина за 2021. годину, усвојеног на електронској седници скупштине општине Чајетина 01. априла 2021. године, а на основу сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике  Србије ( број 330-00-01407/2021-09 од 01. марта 2021. године ). Привредно друштво за развој пољопривреде општине Чајетина „Златиборски еко аграр“ д.о.о., расписује

zlatka.jpg