Конкурс за подстицаје у пољопривреди општине Чајетина

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Чајетина за 2022. годину, усвојеног на Седници скупштине општине Чајетина 11.02.2022. године, број 02-09/2022-01, а на основу сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике  Србије (број 320-00-00446/2022-09 од 07. фебруара 2022. године) ) као и сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије на измену програма ( број 320-00-09822/2022-09 од 01. новембра 2022.

Оглас за први круг-државно земљиште

 

Расписан је први круг за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Чајетина.
Право учешћа имају правна и физичка лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године. 
Обилазак пољопривредног земљишта које се даје у закуп и на коришћење може се извршити 03.10.2022. године од 8-14 часова. Рок за пријављивање и подношење документације у апликацију је до  14:00 сати, дана 06.10.2022. године.

Конкурс за подстицаје у пољопривреди општине Чајетина

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Чајетина за 2022. годину, усвојеног на Седници скупштине општине Чајетина 11.02.2022. године, број 02-09/2022-01, а на основу сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике  Србије (број 320-00-00446/2022-09 од 07. фебруара 2022. године) Привредно друштво за развој пољопривреде општине Чајетина „Златиборски еко аграр“ д.о.о., расписује

 

Конкурс за подстицаје у пољопривреди општина Чајетина

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Чајетина за 2022. годину, усвојеног на Седници скупштине општине Чајетина 11.02.2022. године, број 02-09/2022-01, а на основу сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике  Србије (број 320-00-00446/2022-09 од 07. фебруара 2022. године) Привредно друштво за развој пољопривреде општине Чајетина „Златиборски еко аграр“ д.о.о., расписује

Важно обвештење – подношење захтева за подстицаје по кошници пчела почиње 15. априла 2022. године

 

Подношење захтева за остваривање права на подстицаје од 800 динара по кошници  почиње 15. априла и трајаће све до 31. маја 2022. године.

Молимо кориснике подстицаја по кошници пчела да своје захтеве не подносе пре наведеног рока.  Уколико захтев упућујете поштом, молимо вас да исти не шаљете пре петка 15. априла 2022. године, када почиње рок за подношње захтева. Сваки преурањен и неблаговремен захтев, као и сваки наредни захтев истог подносиоца у текућој години, Управа ће одбацити без разматрања.

Оглас за други круг-државно земљиште

 

Расписан је други круг за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Чајетина.
Право учешћа имају правна и физичка лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године. 
Обилазак пољопривредног земљишта које се даје у закуп и на коришћење може се извршити 29.03.2022. године од 9-14 часова. Рок за пријављивање и подношење документације у апликацију је до  14:00 сати, дана 31.03.2022. године.

Расписан Јавни позив за инвестиције у прераду и маркетинг у сектору производње вина Рок за подношење од 15. марта до 29. априла

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања, расписало је Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње вина у 2022. години.

Расписан Јавни позив за инвестиције у прераду и маркетинг у сектору производње jаких алкохолних пића. Рок за подношење од 1. марта до 15. априла 2022. године

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, расписало је Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње jаких алкохолних пића за 2022. годину.

Нови рок за подношњење захтева за подстицаје за сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, објавило је Правилник о измени Правилника о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла.

Прописан је нови рок за поношење захтева за остваривање права на подстицаје и то од 15. априла до 31. октобра текуће године.

Извор: УАП

 

zlatka.jpg