Остала документа

У Правилнику о IPARD подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ИПАРД ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
– Објављен у „Службеном гласнику РС”, број 78/18 од 19. октобра 2018. годинe –

 

У прилогу текста можете преузети нови правилник о изменама и допунама правилника за IPARD подстицаје и физичку имовину пољопривредних газдинстава:

Eko Agrar

Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа

 

Правилником се ближе прописују врсте подстицаја програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности, који обухватају подршку за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, вина, пива и јаких алкохолних пића, услови, начин остваривања права на подстицаје, обрасци захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износи подстицаја по кориснику подстицаја.

zlatka.jpg