Оглас за први круг-државно земљиште

 

Расписан је први круг за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Чајетина.
Право учешћа имају правна и физичка лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године. 
Обилазак пољопривредног земљишта које се даје у закуп и на коришћење може се извршити 03.10.2022. године од 8-14 часова. Рок за пријављивање и подношење документације у апликацију је до  14:00 сати, дана 06.10.2022. године.

Поступак јавног надметања спроводи се електронским путем, преко веб-апликације за спровођење јавног надметања - https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid (у даљем тексту:
Апликација) која се налази на званичној веб-презентацији Управе за пољопривредно земљиште

Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине ЧАЈЕТИНА, у канцеларији Златиборски Еко Аграр сваког радног дана 03.10.2022. од 09 до 14 часова , као и на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште.

Апликацији можете приступити овде.

 

zlatka.jpg