- Канцеларија за сарадњу са женама - Пољопривредно едукативна канцеларија - Златиборка, 2020-2021.

Програм:  Програма локалних иницијатива за социјално укључивање и смањење сиромаштва – Подршка развоју иновативних модела за социјално укључивање ЛИП 2


Назив пројекта: Канцеларија за сарадњу са женама-Пољопривредно едукативна канцеларија -Златиборка

Донатор: Влада Швајцарске 
Укупна вредност пројекта: 46.505 ,00 CHF (СРБ)

Трајање пројекта: 01/06/2020. - 31/05/2021.

Носиоци пројекта: Општина Чајетина  

Партнери на пројекту: Златиборски Еко Аграр д.о.о. и Удружење Златиборски плодови, Савез сеоских жена Чајетине 

Општи циљ пројекта:
Допринос успостављању институционалне и системске подршке за економско оснаживање жена на селу.

Специфичан циљ пројекта:
Успостављање (тестирање) модела Пољопривредно едукативне канцеларије Златиборка за сарадњу са женама са села.

Очекивани резултати:
1. Успостављена Пољопривредно едукативна канцеларија -Златиборка
2. Унапређени предузетнички капацитети каорисница канцеларије кроз програм обука и додатну финансијску подршку у оквиру Пољопривредно едукативне канцеларије
3. Припремљен план одрживости

Планиране активности:
- Формирање Пољопривредно едукативне канцеларије - Златиборка
- Формирање система информисања путем СМС порука
- Јачање капацитета пољопривредница
- Успостављање модела грант шеме за кориснице Канцеларије
- Заштита географског порекла Златиборских производа
- Видљивост корисница Канцеларије и њихових производа
- Израда плана одрживости

 

У циљу доприноса економском оснаживању жена на селу, Општина Чајетина у сарадњи са Удружењем „Златиборски плодови“, Привредним друштвом за развој пољопривреде  “Златиборски еко аграр“ доо и Удружењем „Савез сеоских жена Чајетине“ у Златиборском округу спроводи пројекат „Пољопривредно-едукативна канцеларија – Златиборка“.

Општина Чајетина кроз пројекат формира Пољопривредно-едукативну канцеларију Златиборка, која представља институционалну, системску и стручну подршку женама из руралних подручја, која ће омогућити оснаживање и умрежавање жена, повећање видљивости њихових производа, као и промоцију њиховог рада, а у циљу повећања њихове економске независности. Канцеларија ће организовати осим едукативних и већи број информативних семинара, како би се учеснице пројекта упознале са могућностима финансирања и промоције пословних идеја, а посебна пажња биће посвећена истраживачкој делатности у развоју старт уп-ова, пословној инкубацији и унапређењу пословних идеја.

У пројекат ће бити укључене чланице Удружења „Савез сеоских жена Чајетине“, а индиректно и њихове породице и целокупна локална заједница, чија је подршка у економском оснаживању жена веома важна. Пројекат посебно има за циљ умрежавање жена на селу кроз систем правовременог информисања (циркуларне СМС поруке) о свим актуелностима у вези са могућностима развоја њиховог предузетништва и професионалног усавршавања. Такође, брендирањем Златибора као значајне слоw фоод дестинације, заштитом географског порекла златиборског сира и кајмака, низом маркетиншких активности, као и обуком за писање пројекта у циљу добијања додатних средства за развој предузетништва и упознавањем са примерима добре праксе, кроз пројекат ће бити створене основе за дугорочну одрживост женског предузетништва на селу, а за пет најбољих пословних идеја биће додељена средства у облику гранта за суфинансирање из буџета Општине Чајетина.

Економским оснаживањем жена на локалном нивоу, пројекат доприноси остваривању два циља дефинисаних Агендом Уједињених нација 2030 – Циљеви одрживог развоја, и то циља осам који се односи на промовисање инклузивног и одрживог економског раста, запослености и достојанственог рада за све и у оквиру тога специфично промовисања одрживог туризма који ствара радна места и промовише локалну културу и производе. Такође, будући да је усмерен на оснаживање жена, пројекат доприноси остваривању родне равноправности, што је пети циљ одрживог развоја Агенде УН.

Пројекат је спроведен у оквиру друге фазе ЛИП 2: ПОЉОПРИВРЕДНО-ЕДУКАТИВНА КАНЦЕЛАРИЈА – ЗЛАТИБОРКА  Програм ЛИП 2 реализује Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије (СИПРУ) у оквиру пројекта Подршка унапређењу социјалног укључивања у Републици Србији, који подржава Влада Швајцарске.

Еко Аграр

ТИМ

Швајцарска

Чајетина Удружење "Златиборски плодови" Крива Река

 

 

zlatka.jpg