Документа

11 Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Привредног друштва за развој пољопривреде за Развој пољопривреде "Златиборски Еко Аграр" ДОО
11/08/2021
12 Конкурс за подстицаје у пољопривреди општина Чајетина
12/07/2021
13 Конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом
08/07/2021
14 Закуп земљишта-Право пречег закупа и коришћење без накнаде
23/06/2021
15 Конкурс за подстицаје у пољопривреди општина Чајетина
24/05/2021
16 Конкурс за подстицаје у пољопривреди општина Чајетина
08/04/2021
17 Позив банкама за пословну сарадњу
06/04/2021
18 План јавних набавки за 2021.годину
05/01/2021
19 Јавни позив за подршку развоја женског предузетништва
07/12/2020
20 Конкурс за подстицаје у пољопривреди општина Чајетина
01/12/2020