Тренинзи за добављаче млекаре "Наша Златка"

У земљама са развијеном пољопривредом говедарство се сврстава у сам врх у односу на друге гране сточарства, а степен развијености говедарства може бити индикатор развијености саме пољопривреде. Уважавајући биолошке карактеристике говеда, способност сварљивости хранива са вискоким садржајем целулозе, искористивост и производе који се добијају гајењем говеда несумњиво указују да је говедарство грана у коју треба улагати и стално је унапређивати. С обзиром на чињеницу да је златиборски крај изузетно погодан за сточарство због  великих пашњачких површина, хетерогености у погледу флористичког састава, надморске висине, није случајно што је говедарство задњих година уназад у златиборском крају актуелна тема којој се све више даје на значају.

Пројекат који је у реализацији ОД МЛЕКА СА НАШИХ ПЛАНИНА несумњиво потврђује да су намере и конкретне активности допринеле стварању јасне слике о правцу развоја говедарства у златиборском крају, конкретним подизањем капацитета самих пољопривредника и стварањем позитивне климе за одрживост и унапређење млечног говедарства. 

У оквиру редовних активности пројекта ОД МЛЕКА СА НАШИХ ПЛАНИНА, општина Чајетина и ПД „Златиборски еко аграр“ у текућој години организоваће тренинге за произвођаче млека, првенствено коoперанте млекаре Наша Златка, са циљем да се унапреди квалитет сировог млека, од чијег својства зависи и квалитет готових производа – сира и кајмака. Планирани тренинзи обхватиће аспект исхране, неге и добробити, хигијене смештаја и муже говеда. Како су исхрана и хигијена говеда  од пресудног значаја за производњу млека, кооперанти млекаре и други заинтересовани пољопривредници са овог подручја, имаће прилику да кроз 2 дводневна тренинга унапреде своја знања и уз подршку стручњака из области пољопривреде науче на који начин могу  унапредити своју производњу,  усклађујући је према  савременим  трендовима у овој области.

С обзиром да је у склопу планираних активности за 20 кооперанта млекаре  урађена и анализа хранива у сарадњи са Институтом у Крушевцу на првом тренингу биће актуелна тема исхране говеда и препоруке на основу урађене анализе, а уз то  и теме везане за боље искоришћавање природних ресурса и производњу веће количине хранива за исхрану производних грла. На основу урађених анализа сваки пољопривредник ће добити конкретне препоруке и инструкције у вези са мерама које треба да предузме у циљу повећања квалитета хране за исхрану говеда и самом начину исхране. 

Други тренинг бавиће се темом смештаја говеда, негом, добробити, хигијеном смештаја, објеката за складиштење хране и хигијеном муже. Тренинг ће обухватити важне аспекте неге, хигијене и добробити информишући учеснике тренинга о закону и правилницима који су везани за тему другог тренинга, упућујући их о новим технологијама и примерима добре праксе у овој области. 

Први тренинг одржаће се 20. и 21. новембра 2017. године са почетком у 10 часова,а  други тренинг одржаће се 27. и 28. новембра у 11 часова у просторијама Основне школе „Миливоје Боровић“ у Кривој Реци.

zlatka.jpg