Списак ПГ пријављених по основу Јавног позива објављеног од 07.11.2018.

Списак пољопривредника, подносиоца захтева за доделу минералног ђубрива по јавном позиву објављеном 07.11.2018 налази се у додатку.

zlatka.jpg