Склопљени уговори са три банке за пољопривредне кредите

Општина Чајетина преко Привредног друштва „Златиборски еко агра“ на разне начине пружа подршку пољопривредним произвођачима, између осталог и путем кредита. Ових дана завршен је и потписан уговор о кредитирању са три банке, а то су: Интеза, Комерцијална и Директна банка. Иначе, за субвенције је ове године издвојено 25 милиона динара.За краткорочне и дугорочне кредите код три банке са којима је ПД „Златиборски еко аграр“ склопило уговор, а то су: Интеза, Комерцијална и Директна банка, пољопривредним произвођачима са територије општине Чајетина опредељена су два милиона динара .

„Општина Чајетина, односно „Златиборски еко аграр“ овом мером покрива камату тако да пољопривредницима остаје да враћају главницу. Оно што је интересантно, прошле године је ова мера добро искоришћена и подигнут је 21 кредит од чега је 15 коришћено за куповину стоке, што је врло значајно јер доприноси повећању сточног фонда Општине“, каже  Катарина Мурић из „Еко аграра“.

Оно што је битно напоменути јесте да се са подношењем захтева за кредитирање  почело, и да ће трајати до утрошка опредељених средстава.  Да би узели кредит, није потребно да пољопривредни произвођачи буду клијенти ових  банака, већ само да имају регистрована пољопривредна газдинства . Субвенционисани кредити се дају, по жељи клијента, од 12 до 48 месеци, а износ који се  кредитира је од 50 000 до 2 милиона динара. Што се тиче даљих субвенцја, Еко аграр је у априлу спровео конкурс за подршку и субвенције, а у мају су вршене контроле поднетих захтева како би се, након сагласности Општинског већа,  почетком јуна могло приступити исплати након чега се очекују нови позиви од средстава који су преостали по претходном позиву.

„Сви позиви који су били у претходном месецу биће расписани и током јуна тако да пољопривредни произвођачи који намеравају да улажу, или су вршили набавке у оквиру својих газдинстава, могу да конкуришу током јуна. Ми ћемо уз помоћ медија и путем СМС порука благовремено обавестити произвођаче о датуму и року подношења захтева по новом позиву“, напомиње директор ПД „Златиборски еко аграр“,   Владимир Бојовић.

За субвенције је у овој години општина Чајетина определила 25 милиона динара.

Извор: http://www.zlatiborpress.rs/sklopljeni-ugovori-sa-tri-banke-za-poljoprivredne-kredite-video/

zlatka.jpg