Почетна конференција пројекта "Од млека са наших планина"

7.11.2016. године у Плаву је одржана почетна конференција Пројекта ,,Од млека са наших планина''. На конференцију су, поред пројектних тимова из Србије и Црне Горе, присуствовали пољопривредни произвођачи из Плава, Андријевице, Чајетине, представници Заједничког техничког секретаријата за прекограничну сарадњу Србија-Црна Гора, представници општинске управе општине Плав.

Након поздравне речи домаћина, Ервина Кандића,  представника општине Плав, менаџер пројектног тима из Црне Горе, Фикрет Цановић је присутнима представио пројектом планиране активности и резултате.

О искуствима и изазовима општине Чајетина у подршци развоју пољопривреде, шансама које пројекат нуди малим произвођачима говорио је Владимир Бојовић, директор Златиборског Еко Aграра и менаџер пројекта у Србији.

О подршћи Европске уније, значају овог пројекта који је добио највишу оцену приликом оцењивања пројекта, обавезама који су преузели сви корисници средстава Европске уније, говорио је Горан Прибирачевић из Заједничког техничког секретаријата за прекограничну сарадњу Србија - Црна Гора.

Осврт на ситуацију  у којој се налазе произвођачи млека у општини Чајетина и шанси за све произвођаче којима отварање мини млекаре, развој и брендирање производа доноси сигуран пласман, веће цене и прилику да повећају основно стадо, говорио је Радован Стојановић, представник удружења произвођача млека из општине Чајетина и пољопривредни произвођач из Криве Реке.

У дискусији која се развила након презентација, присутни пољопривредници из општина Андријевица и Плав су подржали иницијативу и исказали своју спремност да узму своје учешће у њој. 

Европска Унија је овим пројектом пружила могућност сарадње и трансфера искуства општине Чајетина, општинама Плав и Андријевица, сусрете и сарадњу пољопривредних произвођача из прекограничног подручја,  креирање прихода и повећање квалитета живота у руралном, планинском подручју Србије и Црне Горе који се суочавају са проблемима несигурних, и недовољних прихода, одливом  и старењем становништва. 

zlatka.jpg