Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини налази се у додатку.

zlatka.jpg