Обавештење за пољопривреднике

 

Узимајући у обзир новонасталу ситуацију  у Републици Србији испред ПД „Златиборски еко аграр“ д.о.о. у Чајетини а у сарадњи са надлежним органима локалне самоуправе, Општине Чајетина  издајемо следеће обавештење како би се сви пољопривредници Општине Чајетина адекватно информисали и спречиле дезинформације.
                                        
                                                                                     О б а в е ш т е њ е
             
    Обавештавају се сви пољопривредници  са територије Општине Чајетина који су поднели захтеве у 2019. години, а који нису исплаћени, да ће се исплата субвенција по захтевима из  2019. године извршити  у најкраћем року када се за то стекну услови а у складу са актуелном ситуацијом у земљи. 
    Пољопривредници који нису поднели захтеве, а исти су остварили право на субвенцију искључиво по условима из 2019. године моћи ће да остваре право по приоритету када се за то створе адекватни услови  подношењем захтева  и то надлежној служби ПД “Златиборски еко аграр“ д.о.о. у Чајетини а након тога биће реализован и пријем захтева по основу субвенција у 2020. години. 
    Општина Чајетина и Златиборски Еко Аграр ће у наредном периоду настојати  да пруже помоћ газдинствима и ублаже  ефекте тренутног стања у Држави на пољопривредна газдинства, те  стога препоручујемо да се сачувају  рачуни (готовински и фискални назначени на носиоца пољопривредног газдинства) од набавке сточне хране, како би, када се створе услови трошкови били адекватно надокнађени. Предност ће у овом случају имати угрожена и старачка газдинства на територији Општине Чајетина.
    О свим даљим активностима као и променама сходно ситуацији у којој се сви налазимо   бићете благовремено обавештени путем порука као и обавештења на сајту Златиборског Еко Аграра, Општине Чајетина,  на званичним страницама, друштвеним мрежама и путем медија.

    До даљњег, служба Златиборског Еко Аграра вам је доступна искључиво путем телефона на броју 031 / 3-833-200 као и на службеним бројевима запослених:
 

Директор: 
Владимир Бојовић 062/886-14-43
 

Служба надлежна за  локалне субвенције у пољопривреди која пружа и инфорације везане и за државне подстицаје: 
1. Иван Гујаничић 062/881-21-40                  
2. Стефан Зечевић 064/886-64-51
3. Андријана Мићић 064/886-64-52
4. Ненад Божовић 062/881-21-43

Служба надлежна за пројекте и ИПАРД програм, служба за пољопривредно земљиште :
1. Катарина Мурић 062/881-21-34     
2.Миљко Радишић 064/851-76-53
3.Ивана Бранисављевић 064/886-64-50

Служба рачуноводства:
1. Мирјана Божовић 062/881-21-46
2. Милица Милутиновић 069/855-32-02


 У  Чајетини, 19.03.2020. године                           

                Директор, 

 ПД“Златиборски еко аграр“ д.о.о.                                        

             Владимир  Бојовић 

 

zlatka.jpg