Јавни позиви за минерално ђубриво-други круг

Општина Чајетина, ПД “Златиборски еко аграр“ д.о.о Чајетина

ОБЈАВЉУЈЕ  Ј А В Н И  П О З И В – Д Р УГ И К Р У Г 

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ МИНЕРАЛНОГ ЂУБРИВА КАN 27% N, У ОБЛАСТИ  ВОЋАРСТВА (јагодичастог, бобичастог воћа и осталог воћа) НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА ЗА 2018. ГОДИНУ.

На основу Закључка Владе о бесповратној испоруци минералног ђубрива КАN 27% N  позивају се пољопривредни произвођачи који имају засаде јагодичастог и бобичастог воћа   као и осталог воћа на територији општине Чајетина за бесплатну доделу минералног ђубрива  да своје пријаве доставе у просторије ПД „Златиборски еко аграр“ д.о.о. у Чајетини.

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Jавни позив - други круг  за достављање пријава за доделу минералног  ђубрива КАН 27% N у области воћарства (јагодичастог и бобичастог воћа) и осталог воћа  на територији општине Чајетина  за 2018. годину.

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА

Право на доделу минералног ђубрива  може остварити физичко лице које је носилац регистрованог породичног пољопривредног газдинства, у активном и пасивном статусу  у 2018. години које поседује засаде јагодичастог и бобичастог као и осталог воћа на територији општине Чајетина. 

За више информација преузмите додатак

zlatka.jpg