Jавни позив за достављање пријава за доделу минералног ђубрива КАН 27% N у области воћарства

ПД“ Златиборски еко аграр“ д.о.о Чајетина објављује ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ МИНЕРАЛНОГ ЂУБРИВА КАN 27% N, У ОБЛАСТИ ВОЋАРСТВА (и то јагодичастог и бобичастог воћа) НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА ЗА 2018. ГОДИНУ.

На основу Закључка Владе о бесповратној испоруци минералног ђубрива КАN 27% N  позивају се пољопривредни произвођачи који имају засаде малина и другог јагодичастог и бобичастог воћа  на територији општине Чајетина  да своје пријаве доставе у просторије ПД „Златиборски еко аграр“ д.о.о. у Чајетини.

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Jавни позив за достављање пријава за доделу минералног  ђубрива КАН 27% N у области воћарства (јагодичастог и бобичастог воћа)  на територији општине Чајетина  за 2018. годину.

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА

Право на доделу минералног ђубрива  може остварити физичко лице које је носилац регистрованог породичног пољопривредног газдинства, у активном и пасивном статусу  у 2018. години које поседује засаде јагодичастог и бобичастог воћа на територији општине Чајетина. 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Подносилац пријаве доставља следећа документа:

•    Попуњен образац пријаве за доделу средстава у области воћарства;
•    Фотокопију потврде о  статусу газдинства из регистра пољопривредних газдинстава Управе за трезор за 2018. годину;
•    Фотокопију извода биљне структуре Управе за трезор за 2018. годину;
•    Фотокопију личне карте подносиоца пријаве.

Напомена: Пријава и приложена документација се не враћају подносиоцу пријаве.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА

Након утврђивања листе корисника, извршиће се расподела минералног ђубрива
и то КАN 27% N.

РОКОВИ  И НАЧИН  ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Пријаве се подносе од четвртка 08.11. 2018.године до понедељка 19.11.2018. године од 7.30 часова  до 14.30 часова.
Попуњен образац пријаве и потребну документацију подносилац пријаве доставља лично у просторије ПД „Златиборски еко аграр“ д.о.о у Чајетини, Александра Карађорђевића бр. 34. 

Образац пријаве може се преузети у ПД“Златиборски еко аграр“ д.о.о. у Чајетини као и на порталу ПД“Златиборски еко аграр“ и Општине Чајетина.

Неблаговремене пријаве, као и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

zlatka.jpg