Екоаграр

Дисконтна картица за пољопривреднике на БС ЕКО у Мачкату

Искористите посебну понуду за сва регистрована пољопривредна газдинства о издавању дисконтне картице за попуст од 10 динара по литру најквалитетнијег дизел горива само на ЕКО пумпама (односно 11рсд/Л за Dizel Avio). Своју дисконтну картицу можете преузети на БС ЕКО-Мачкат, магистрални пут 21, 31312 Мачкат. Приликом преузимања дисконтне картице, довољно је понети копију потврде о регистрованом пољопривредном газдинству.
За све информације можете се обратити на број 0608112004 или лично на вашој БС ЕКО-Мачкат.

Објављен Програм подршке спровођењу мера равномерног ргионалног развоја Републике Србије који предвиђа финансијске подстицаје за постојеће и оснивање нових земљорадничких задруга у 2017.години

Овим програмом опредељена су средства у укупном износу од 200.000.000,00 динара и то: у максималном износу од 6.250.000,00 динара за формирање нових задруга у циљу повећањa обима производње и утицаја на развој пољопривреде у срединама где се оснивају и у максималном износу од 12.500.000,00 за већ постојеће који имају за циљ повећање обима производње и стварање могућности раста и новог запошљавања.

Шта доноси нови правилник о регистрацији?

Правилник о изменама Правилника о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства, који је објављен и ступио на снагу 12. маја, доноси једну битну новину. Наиме, брачни другови ће моћи да имају два посебна газдинства, што до сада није био случај.

Потрошачи, обратите пажњу на ОВАЈ ЗНАК!

На рафовима у продавницама ускоро ће се наћи сухомеснати призводи са посебном ознаком на амбалажи, испод које пише "Српски квалитет". Ево шта то значи и због чега би баш они, а не неки други, требало да се нађу у вашој корпи.

Опасност за воћарство

На више локалитета у Србији (Зрењанин, Кикинда, Врбас, Крушевац, Јагодина, Смедерево, Пожаревац, Пирот, Лесковац, Ниш, Сомбор, Нови Сад, Рума…) у воћњацима и виноградима регистровано је присуство Drosophile suzukii у народу познате као воћна мушица. Азијског је порекла. Припада групи новијих инвазивних врста. Карактерише је интензивно размножавање и велика густина популације.

Објављен Правилник о условима и начину остваривања права на кредитну подршку

Министарство пољопривреде и заштите животне средине наставља реализацију Правилника о условима и начину остваривања права на кредитну подршку и у 2017. години с циљем унапређења пољопривредне производње олакшаним приступом финансијским средствима.

Подршка је намењена за кредите у сточарству и кредите пласиране у развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства, цвећарства, као и куповину пољопривредне механизације и опреме и хране за животиње.

За спас сточара 2 динара

Председник Асоцијације произвођача млека у Војводини Сања Бугарски о тренутном стању у млекарству. Од Министарства пољопривреде траже да готов производ поскупи, како би се заштитили сточари.

Сакупљач садржаја