Екоаграр

Набавка нове опреме за наводњавање

Средства за реализацију ових радова се обезбеђују из буџета Републике Србије у укупном износу до 99.800.000 динара и у висини учешћа до 50% без урачунатог пореза на додату вредност.

A) КОРИСНИК СРЕДСТАВА

Право на коришћење средстава за набавку нове опреме за наводњавање и то за опрему набављену у 2017. години може да оствари:

1) Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,

Субвенције за производњу садног материјала, сертификацију и клонску селекцију

Субвенције за производњу садног материјала, сертификацију и клонску селекцију дефинисане су правилником Министарства пољопривреде објављеног у Сл.гласнику РС број број 58/17.
Овим правилником ближе се прописују услови и начин коришћења подстицаja за производњу садног материјала, сертификацију и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља.
Подстицаји за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља обухватају:

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Чајетина

Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Чајетина.

Детаље и услове оглас погледајте у документу у прилогу.

Зашто регион није боље искористио ИПАРД средства

Разлози зашто пољопривредни произвођачи и локалне самоуправе у региону нису боље искористили ИПАРД средства су разнолики. Заједничко им је да су, и једни и други, имали проблема са обезбеђивањем неопходних средстава за извођење инвестиције

Oзнaку „Српски квaлитeт“, дoбилo првих oсaм прoизвoдa

Кoнфeрeнциjа зa нoвинaрe, пoвoдoм прoмoциje нaциoнaлнe oзнaкe „Српски квaлитeт“, одржана је данас, 22. маја 2017. године, у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине, на којој је истaкнутo дa су прoизвoди кojи нoсe oвaj лoгo, пoтпунo српски прoизвoд oд сирoвинa кoje су пoрeклoм из Србиje. 

Рано за извоз јагњетине у Кину

Стручњаци и сточари се слажу да тренутно србија нема довољно капацитета за трговину са најмногољуднијом земљом. Србија тренутно тешко подмирује и домаће потребе за овим месом. Пештер пао са 200.000 на 15.000 грла

Могућност да кланичари из Србије у Кину извозе јагњеће месо, слажу се стручњаци и узгајивачи оваца, отвара велике могућности. Такође, међутим, упозоравају да нашој земљи треба још много времена да повећа број оваца у тој мери, како би могла да у најмногољуднију земљу света испоручи значајне количине јагњетине.

Стокхолм прави парк за пчеле

Дипломате у Шведској, компаније и грађани Стокхолма заједно су покренули иницијативу за спас градских пчела прављењем "би френдли зоне" (bee friendly zone) односно места на којем се пријатељски односе према пчелама и штите их у шведској престоници.

Лековито биље као извор зараде - истина или заблуда

Узгајање лековитог биља на нашим просторима постаје један од основних извора зараде на пољопривредном газдинству. Претежно се узгаја у заштићеном простору у саксијама. Многобројна истраживања кажу да је исплативије узгајати лековито биље од других пољопривредних култура. Приход, који се оствари, може бити чак три пута већи од инвестираних средстава.

Малињаци у очајном стању

"Малињаци су у веома лошем стању у односту на прошлу годину за скоро 50 одсто, а тек настају проблеми, због преласка из влажног у сушну период доћи ће до интезивнијег сушења и нових болести и штеточина", каже у изјави за Глас западне Србије професор Александар Лепосавић са Института за воћарство.Он додаје да све укупно не обећава добар род, а и питање је квалитета.

Отворен јавни конкурс за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2017. години

Министарство пољопривреде и заштите животне средине дана 24. маја 2017. године објављује Јавни конкурс за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине  у 2017. години.

Конкурс има за циљ унапређење заштите животне средине кроз јачање свести јавности о значају заштите животне средине. Приоритетне тематске области су: заштита природних вредности; заштита земљишта; заштита вода; управљање отпадом; промоција  Архуске конвенције; промоција зелене економије, финансирање животне средине.

zlatka.jpg