Саопштење за јавност

У петак 21.12.2018. године завршено је пријављивање по Јавном позиву - други круг  за доделу бесплатног минералног ђубрива које је општина Чајетина добила као помоћ воћарима из робних резерви одлуком Владе Републике Србије.

Списак пријављених пољопривредних газдинстава тј. носиоца газдинстава која у својој биљној структури имају уписане површине  под воћем сходно прописаном критеријуму, објављен је и то на огласној табли општине Чајетина, огласној табли ПД“Златиборски еко аграр“д.о.о. Чајетина, улица Александра Карађорђевића бр. 28, као и на порталу општине Чајетина и Златиборског еко аграра д.о.о. 

Сва газдинства тј. носиоци газдинстава који  буду испунили услов према специфичном критеријуму биће обавештени на контакт телефон који се налази у пријави о датуму преузимања бесплатног минералнот ђубрива КАН 27% (N).

У Чајетини 28.12.2018. године         

Списак можете преузети у прилогу текста:

zlatka.jpg